Başlangıç > Windows 2008 Server > Windows Server 2008;DHCP Kurulumu

Windows Server 2008;DHCP Kurulumu

Merhaba, bu makalemizde Windows Server 2008 üzerinde DHCP (İngilizce Dynamic Host Configuration Protocol) üzerinde durup, DHCP nedir ve nasıl tanımlanır sorularına cevap vermeye çalışacağız.
Makaleye ilk olarak DHCP (İngilizce Dynamic Host Configuration Protocol) Nedir..? sorusunun cevabı ile başlayalım..
DHCP (İngilizce Dynamic Host Configuration Protocol, yani Dinamik İstemci Ayarlama Protokolü), bir TCP/IP ağındaki makinelere IP adresi, ağ geçidi veya DNS sunucusu gibi ayarların otomatik olarak yapılması için kullanılır. Günümüzde neredeyse tüm ev ve halka açık ağlarda kullanılmaktadır, ofis veya daha kontrollü bir bağlantı sağlanan yerlerde ise statik IP adresi tercih edilir.genelde ıp adresi dağıtmak için kullanılırlar.
DHCP Server Kurulumu;
Hazırlanan sunucuya DHCP servisinin kurulması için Admin(Yönetici) hakkına sahip bir kullanıcı ile oturum açtıktan sonra Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) sekmesi içerisinden Server Manager(Sunucu Yönetimi) sekmesinin çalıştırılması veya Taskbar(İşlem Çubuğu) dan Server Manager(Sunucu Yönetimi) ikonuna basmak yeterlidir.
Server Manager(Sunucu Yönetimi) uygulaması çalıştırıldıktan sonra ekranın sol bölümündeki Roles(Görevler) seçeneğinin seçilerek ekranın sag tarafına sunucu ile ilgili görevlerin durumunu gösteren pencerenin açılması ve buradan da Roles Summary(Görev Özetleri) sekmesinin içinden Add Roles(Görev Ekle) seçeneği ile sunucuya yeni bir görev ekleme işleminin başlatılması sağlanır.
Gelen sihirbaz yardımı ile görev ekleme işlemine başlamış olunmakta olup bu sihirbazı Next(İleri) tuşu ile geçilebilir.
Gelen yeni pencerden sisteme kurululacak olan DHCP Server uygulaması işaretlenip Next(İleri) tuşu ile kuruluma devam edilebilir. Gelen bilgilendirme ekranı da Next(İleri) tuşu geçilip bilir sonraki adıma geçilir.
Bir sonraki adımda DHCP sunucusunun kurulacağı etki alanı(Domain) bilgileri verilip bu alan içinde DHCP kayıtlarının yazılacağı DNS sunucusunun IP adresinin belirtilmesi gerekmektedir.Gerekli bilgiler girildikten sonra Valitade(Onayla) tuşuna basıl ilgili DNS sunucusunun DHCP sunucusuna sağlıklı biçimde cevap veripi vermediği de tespit edilebilieceği gibi eğer DHCP kurulumu gerçekleştirilen alt yapıda birden fazla DNS sunucusu var ise “Alternate DNS Server IPv4 Address” kısmında da bu bilgi de girilip Next(İleri) ile kuruluma devam edilir.  
Bu adımda kurulum yapılan alt yapı içinde bir WINS sunucusu/hizmetinin verildiği bir ortamın varlığında DHCP sunucusunun bu WINS bilgilerinide dağıtılıp/dağıtılmayacağı bilgileri verilip ilgili IP adresinin girilmesinden sonra kuruluma Next(İleri) ile devam edilebilir.
Sıra DHCP sunucu kullanılarak kullanıcılara dağıtılcak IP adresler aralığının tanımlanmasında. Bu bölümde IP adres aralığına bir isim verilip, başlangıç ve sonlandırma aralıkları, kullanacakları subnet mask adresi ve varsa Default Gateway(Varsayılan Çıkış) IP adres bilgileri verililip OK(Tamam) tuşuna basılarak sunucu üzerinde bir Scope(Kapsam) tanımlaması yapılmış olur. Ayrıca bu bölümde dağıtımı yapılacak IP adreslerinin yaşam süreleri de belirlenebilmektedir.

OK(Tamam) tuşuna bastıktan sonra oluştrulan Scope(Kapsam) bilgileri liste halinde gelmekte olup bu bölümde Add(Ekle)tuşu ile yeni Scope(Kapsam) tanımları yapılabilir, Edit(Düzenle)tuşu ile var olan Scope(Kapsam) larda değişiklik veya güncelleme yapabilir veya Delete(Sil) tuşu ile var olan bir Scope(Kapsam) ın silinmesi sağlanabilir. Gerekli tüm işlemler gerçekleştirildikten sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adım geçilir.

Bir sonraki bölümde kurulumu gerçekleştirilecek DHCP sunucusunun IPv6 adres dağıtma işlemini de üstlenip üstlenmeyeceğinin belirtileceği bölümdür. Bu bölümde eğer alt yapıda IPv6 kullanılacak ve ve IP adresleri DHCP tarafından dağıtılacaksa bu kısımda bunun belirtilmesi gerekmektedir. Bunun için “Enable DHCPv6 Stateless mode for this server” şeceğeni seçilip bu imkan aktif hale getirilir veya “Disable DHCPv6 Stateless mode for this server” seçeneği ile pasif duruma getirilir. Gerekli seçim yapıldıktan sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki bölüme geçilir.

Gelen yeni pencerede DHCPv6 hizmeti verilecek olan  etki alanı(Domain) bilgileri verilip bu alan içinde DHCP kayıtlarının yazılacağı DNS sunucusunun IP adresinin belirtilmesi gerekmektedir.Gerekli bilgiler girildikten sonra Valitade(Onayla) tuşuna basıl ilgili DNS sunucusunun DHCP sunucusuna sağlıklı biçimde cevap veripi vermediği de tespit edilip ortamda birden fazla  DNS sunucusu var ise “Alternate DNS Server IPv6 Address” kısmında da bu bilgi de girilip Next(İleri) ile kuruluma devam edilir.
Sıra DHCP sunucusunun bu hizmeti yerine getirirken hangi yetki ile yapacağının belirtilmesinde bu kısımda Etki Alanı Yöneticisi hesabı en yetki hesap olduğu için varsayılan olarak bu değerin seçilmesinda fayda vardır. Gerekli olan bu bilgi de girilip Next(İleri) ile kuruluma devam edilir. 

Kurulum öncesi son bilgi ekranı; bu ekranda şu ana kadar DCHP sunucusu kurulumu için verilen bilgilerin özet bir biçimde geldiği ekran dikkatlice incelenip Install(Kur) tuşu ile kuruluma başlanır. Artık kuruluma başlanabilir.

Kurulum işlemi bir kaç dakika içinde tamamlanııp kurulumun sorunsuz bir biçimde tamamlandığını gösteren sonuç ekranı Close(Kapat) tuşu ile kapatılıp uygulamanın işlemin sonuçlarını görebilmek ve sunucu üzerinde meydana gelen değişiklikleri incelemek için işlem sonlandırılır.
DHCP Server Yapılandırma;
Sıra kurulum tamamlandıktan sonra sunucu da meydana gelen değişiklikleri incelemeye gelmiştir. Bunun için Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) çalıştırıldığında seçeneklere DHCP isimli yeni bir bölümün geldiği tespit edilecektir.
Buraya kadar olan kısımda DHCP in ne olduğu ve nasıl kurulduğu üzerinde duruldu bundan sonraki kısımlarda hazırlanan bu DHCP in nasıl yapılandırılacağı üzerinde durulacaktır.

Bunun için Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) çalıştırıldığında seçeneklerden DHCP isimli yeni uygulama çalıştırılarak  DHCP Manager(DHCP Yöneticisi) konsolunun açılması sağlanır.
Hazırlanan DHCP Sunucusu  Active Directory(Aktif Dizin) sonradan kurulmuşsa dhcp sunucusuna yetki vermemiz gerekir. Ancak Active Directory(Aktif Dizin) yapısı Domain Controller(Etki Alanı Sunucusu) kurulumu sırasında kurulduğu ise DHCP sunucusu kurulumu tamamlandıktan hemen sonra söz konusu sunucu Authorized Server(Yetki Sunucu) görevinide otomatik olarak yüklenir. Eğer söz konusu sunucu Authorized Server(Yetki Sunucu) olarak görevlendirilmedi ise IPv4 ve IPv6 seçeneklerinin kırmızı renkli ikaz durumundadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için DHCP Manager(DHCP Yöneticisi) konsolunda Action(Eylem) veya DCHP kurulu sunucu ismi üzerinde mouse(fare) un sağ butonuna basıp alt yordam uygulamalarının listesinin gelmesi sağlanır. Gelen menu den Unauthorize(Yetkisiz) seçeneği ile DHCP sunucusunun IP adresleri dağıtması için yetkisizleştirildiğini belirtmek gerekmektedir.
Gelen uayrı mesajında  bu işlemin sunucu üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı tanımlanıp bu işleminin gerçekleştirilmesinden emin olunup/olunmadığı sorgusu yapılmaktadır.
Yapılan bu işlemle artık sunucu IP adreslerini dağıtamayacaktır.Dolayısı ile IPv4 ve IPv6 seçeneklerinin kırmızı renkli ikaz durumuna geçeçektir.
Eğer aksi bir durum söz konus ise yani ilgili sunucu IP Adresleri dağıtmak ile görevlendirildi ise bu defa DHCP Manager(DHCP Yöneticisi) konsolunda Action(Eylem) veya DCHP kurulu sunucu ismi üzerinde mouse(fare) un sağ butonuna basıp alt yordam uygulamalarının listesinin gelmesi sağlanır. Gelen menu den Authorize(Yetkili) seçeneği ile DHCP sunucusunun IP adresleri dağıtması için yetkilendirildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin sonucunda IPv4 ve IPv6 seçeneklerinin yeşil renkli ikaz durumuna geçtiği tespit edilecektir.
Artık alt yapıda sorunsuz bir biçimde çalışan, üzerinde yetkilendirilmesi gerçekleştirilmiş bir DHCP Sunucu var. Bundan sonraki kısımlarda bu sunucu üzerindeki özellikler incelenecektir.
İlk olarak Server Options(Sunucu Secenekleri) kısmı; bu bölümde hazırlanan DHCP sunucusunu tanımlanması sırasında verilen bilgilerin olduğu tespit edilir. Bu bilgilerin incelenmesi, değiştirilmesi veya silinmesi gibi işlemler bu bölüm içinde gerçekleştirilir.
Diğer bir seçenek Scope Options(Kapsam Seçenekleri); bu bölümde sunucu üzerinde oluşturulan scope(kapsam) ların incelenmesi yapılabilir. Scope Options(Kapsam Seçenekleri) seçeneği seçildikten sonra sağ bölümdeki pencerede üzerinde bulunulan IP Adres aralığı ile ilgili olarak oluşturulan kapsamla ilgili bilgiler bulunur, bu bilgiler güncelleştirilebilir veya silinebilir.
Diğer bir seçenek Reservations(Rezervasyonlar); bu seçenek ile DHCP sunucusu tarafından kullanıcı sistemlerinin mac adreslerine IP adresleri sabitlenir.Yani bir kullanıcı sistemine o makinenin ağ bağdaştırıcısının  fiziksel adresine sabit bir IP adresi atanır. Bu işlemi gerçekleştirmek için Reservations(Rezervasyonlar) seçeneği üzerinde mouse(fare) nin sağ tuşuna basılıp açılan alt yordam seçeneklerinden New Reservation(Yeni Reservasyon) seçeneği seçilir. Gelen işlem menüsünde reservasyon ismi ağ bağdaştırıcısına atanacak IP adresi ve ağ bağdaştırıcısının fiziksel adresi(Mac) bilgileri verilip gerekli açıklamada eklendikten sonra Add(Ekle) tuşu ile gerekli işlem tamamlanır.

IP Adresi ekleme işlemi tamamlandıktan eklenen IP adresleri bir liste halinde sol bölümdeki alanda yerini alacaktır.
Bir başka seçenek Address Leasses(Adres Kiralama) seçeneğidir. Bu kısımda DHCP sunucusu tarafından ağ ortamında kullandırılan IP adresleri listelenecektir.
Diğer seçenek Address Pool(Adres Havuzu);bu bölümde kullanıcılara dağıtılacak yeni IP adres aralıkları tanımlanabilir, var olanlar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Yeni bir IP adres aralığı tanımlamak için Address Pool(Adres Havuzu) seçeneği üzerinde mouse(fare) un sağ tuşuna basılarak alt yordam uygulamaların gelmesi sağlanıp gelen menu den New Exclusion Range(Yeni Dağıtım Aralığı) seçeneği kullanılarak yeni bir adres aralığı tanımı gerçekleştirilir.
DHCP Server Yedekleme;
Buraya kadar olan kısımda DHCP in ne olduğu ve nasıl kurulduğu ve nasıl yapılandırılacağı hakkında genel bilgler verilmeye çalışıldı şimdi sıra DHCP sunucusun yedeğinin alınması ve alınan bu yedeği geri döndürülmesi işlemlerine göz atılacaktır.
Yedekleme(Backup) işleminin yapılabilmesi için işlem yapılaca kullanıcı hesabının en az  Backup Operators(Yedekleme Operatörleri) grubuna dahil olması gerektiği unutulmamalıdır. Şimdi yedekleme işlemine başlamak için  DHCP Manager(DHCP Yöneticisi) konsolunda DCHP kurulu sunucu ismi üzerinde mouse(fare) un sağ butonuna basıp alt yordam uygulamalarının listesinin gelmesi sağlanır. Gelen menu den Backup(Yedekleme) seçeneği seçilerek açılan yeni pencerede Backup(Yedekleme) dosyasının nereye kopyalanacağının belirtilmesinden sonra  OK(Tamam) tuşuna yedekleme işlemine başlanır.

Yedekleme işleminin yapılıp yedeklerin korunması için kolay bir biçimde erişilebilecek herhangi bir yerde herhangi bir klasör oluşturup yedekleme yolu olarak burasının kullanılması gerekir.Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra yedek alınan dosya yolu takip edilerek yedekleme işleminin başarılı bir biçimde gerçekleştirildiğinden emin olunmasında fayda vardır.Artık DHCP kayıtlarının korunduğu bir yedek dosyanız var.

Bundan sonra herhangi bir sorun olması durumunda yedek ten geri dönerek DHCP uygulamasının ilk günkü gibi sorunsuz biçimde çalışması sağlanabilir. Yedekte geri dönmek için de DHCP Manager(DHCP Yöneticisi) konsolunda DCHP kurulu sunucu ismi üzerinde mouse(fare) un sağ butonuna basıp alt yordam uygulamalarının listesinin gelmesi sağlanır. Gelen menu den Restore(Onar) seçeneği seçilerek açılan yeni pencerede  Restore(Onar) dosyasının yeri gösterilerek OK(Tamam) tuşuna basılması gerekmektedir.Gelen uyarı mesajı kabul edilerek onarma işlemine devam edilecektir.
Restore(Onar) işlemi tamamlandıktan sonra DHCP sunucusu kurulduğu ilk gündeki ayarlarına geri dönecektir.
Umarım faydalı olmuştur, bir başka makalede görüşmek üzere…Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: