Başlangıç > Windows 2008 Server > Windows Server 2008;Print Server(Baskı Sunucusu) Kurulumu

Windows Server 2008;Print Server(Baskı Sunucusu) Kurulumu

Merhaba..; uzun zamandır devam eden Microsoft Windows 2008 Server yazı dizisine Print Server(Baskı Sunucusu) makalesi ile devam edilecektir.
Bu makale ye herzaman olduğu gibi kurulucak olan servis/server la ilgili genel bilgilerin verilmesi ile başlancaktır.
Print Server rolü, şirket içerisindeki printerların tamamını tek bir merkezden yönetebilmek için kullanabileceğimiz Print Manager konsolunu sunmaktadır. Print Manager Windows Server 2003 R2 işletim sisteminde tanıtılmıştır.Windows vista ve Windows server 2008’de geliştirilmiştir. Microsoft Windows Server 2008′i tasarlarken minimalist bir yaklaşım sergiledi. Yani Windows Server 2008′de sistemin çalışması için gereken minimum bileşenler default olarak yükleniyor.
Print Service (Yazdırma Hizmetleri) bir ağda yazıcıları (printers) paylaşmanıza ve Yazdırma Yönetimi ek bileşenini kullanarak Print Server (PS = yazdırma sunucusu) ve Network Printer (ağ yazıcısı) yönetim görevlerini merkezi olarak yönetmenize olanak sağlar. Print Management (PMC = Yazdırma Yönetimi), Jobs in Queue (yazdırma sıralarını) izlemenize ve yazdırma sıraları yazdırma işlerini işlemeyi durdurduğunda bildirim almanıza yardımcı olur. Ayrıca Grup Policy kullanarak kullanıcılarınıza hangi yazıcıdan veya hangi Print Server (PS)’dan çıktı alacaklarını yöneterek daha efektif kullanım sağlayabilirsiniz. Buradaki en temel amaç sisteminiz için gerçek ihtiyaçların belirlenip ona göre ilgili Sistem Feature’larının gerektiği kadarı kurularak en az kaynak (CPU, RAM, v.b) tüketimiyle en iyi performansı elde etmektir.
Network Printer (Ağ Yazıcısı)
 Üzerinde ağ adaptörü (Network Card) bulunan bu yazıcılara TCP/IP protokolünü üzerinden arada başka bir cihaz olmaksızın daha hızlı ve istikrarlı çıktı alınmasını sağlamaktadır. Yazdırma iş yükünün fazla olduğu kurumların yazıcı paylaşımı ve kullanımında bu tür yazıcılar tercih edilmektedir.
 Internet Printing Protocol (IPP)
Windows Server 2000 ile geliştirilen ve 2003 Server ile standartlaştırılmıştır. Ön plana çıkan kurulum amaçlarından biri farklı lokasyonlardaki yazıcılardan çıktı alınması bir diğeri ise PC tabanlı olmayan cihazlardan yazıcıların web servis hizmeti üzerinden yönetilip yazdırma süreçlerinin tamamlanmasıdır. (Mobil cihazlardan çıktı alınması veya bazı ERP yazılımların bazı ihtiyaçları karşılaması gibi) Yapılandırma sonrasında her yazıcıya erişip yönetim ve yazdırma işlemleri için http://printserver/yazicipaylaşimismi şeklindeki internet adresi olmuş olacaktır.
 Protokolün kullanımı için Print Server üzerine IIS servisinin kurulumuna gerek duymaktadır. Ayrıca eğer sunucu ile yazıcı arasında firewall kullanıyorsanız yazıcıya erişip yönetimi için Http (Tcp 80) , Https (Tcp 443) ve RPC (remote procedure call) standardını kullanacağından gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir.
 LPD (Line Printer Daemon ) /LPR (Line Printer Remote) Yazıcı :
Bilgisayardaki bir program başka bir bilgisayardaki yazdırma biriktiricisi hizmetine belge göndermek için Uzaktan Satır Yazıcı (LPR= Line Printer Remote) hizmetini kullanabilir. Belgeyi alan hizmete genellikle Satır Yazıcı Yazdırma Programı (LPD = Line Printer Daemon) denir.
 Hem istemcide, hem sunucuda TCP/IP çalışıyor olmalı ve istemcide LPR’nin RFC uyumlu bir sürümü bulunmalıdır.
Print Server Teknolojisi Bileşenleri:
Print Spool File: Spool (bekletme) dosyası, yazıcıya gönderilen belgelerinizin, yazdırma işlemi sırasında ayrı bir şekilde tutulabilmesi için, sabit sürücüde oluşturulan geçici bir dosyadır. Bir uygulama içinden yazdır komutunu verdiğinizde, Windows sabit sürücünüzde bir spool dosyası oluşturup belgeyi özel bir meta file biçemi kullanarak bu dosyaya kopyalar.
Spool File’ın en büyük faydası sınırlı belleğe sahip yazıcıların kesintiye uğramaksızın hizmet vermesini sağlamaktır. Ayrıca çıktı gönderen uygulamanın işine devam etmesini sağlamasıdır.
 Meta File Format Çeşitleri:
 a) Text: basit ve eski uygulamaların kullandığı düz metin dosyasıdır. Dosyanın corrupt (bozulma) olma ihtimali yüksek olduğundan ilerleyen zamanlarda kullanımına ara verilmiştir
 b) Journal: Windows NT döneminde 16 ve 32 bit uygulamaların kullandığı ve içerisinde 1000 karakter alabilen dosya tipidir.
 c) RAW: Windows Spooler Servisi, Spooler File’a işlemeden gönderdiği dosya formatıdır. Bu nedenle ismi RAW yani ham’dır. Raw dosyası PostScript komutlarını bir PostScript yazıcıya göndermek için kullanılır. PostScript komutları yazıcı tarafından anlaşılan, ancak Windows Biriktirici tarafından yorumlanamayan düz verilerdir. RAW aygıta bağımlı ve daha yavaş biçimlidir. Her üreticinin kendine has algoritma yöntemleri kullandığından, farklı firmaların ürettiği RAW dosyaları farklı boyutlarda olur. RAW formatının en önemli özelliklerinden biri de kayıt yapıldıktan sonra üzerinde bazı değişikliklere izin vermesi. Yani bir nevi zaman içinde geri giderek yazdırılacak belgeyi düzeltebilmeye imkân tanıması. EMF biçimi kullanılarak yazdırma işlemlerinde sorun yaşarsanız yazdırma formatı olarak RAW seçilmesi önerilir.
 d) EMF (Enhanced Metafile): Windows95’ten beri yazdırma ihtiyaçlarının artması ve önem kazanması nedeniyle Microsoft daha hızlı yazdırma yapabilmek için 1992 yılında ilk olarak 16 bit sonrasında ise 32 bit Enhanced Meta File sürümünü geliştirmiştir. 2006 yılında ise OSP (Microsoft Open Specification Promise) kapsamına alınarak donanım üreticileri tarafından geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Windows, varsayılan ayarlarında, Spool Data Format seçeneğini EMF olarak işaretler. Bu format, olasılıklar arasında en etkin formattır.
EMF formatı karmaşık grafik programlarından grafikleri yazdırma WMF formatında eksiklikleri gidermek için oluşturuldu. EMF formatı aygıttan bağımsız çalışmaktadır. Bu grafik boyutları yazdırılan kopya çözünürlüğü yazıcının inç başına nokta bakılmaksızın korunur anlamına gelir. Network içerisinde EMF formatı daha küçük dosya boyutu sağladığından ağ trafiğini azaltır. EMF, Windows işletim sistemi tarafından kullanılan biriktirme dosyasıdır. EMF ayrıca yazıcı sürücüleri için bir grafik dili olarak kullanılmaktadır.
Print Quene: Yazdırma kuyruğu yazdırma durumu, belge sahibi ve yazdırılacak sayfa sayısı, baskı bekleyen belgeler hakkında bilgiler görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemek, duraklatmak, devam ettirmek, yeniden başlatmak veya yazdırma işlerini iptal ettirmek için Windows Print Management yönetim tool’undan yazdırma kuyruğu kullanabilirsiniz.
Print Spooler: Aslında servisin ismi olan bu system32 hizmeti; bağlı yazıcıların yönetiminden sorumludur. İsminden de anlaşıldığı üzere yaptığı işlem; yazdırma taleplerini öncelikle Print Spooler File’da biriktirip yazıcıya belirlenmiş olan öncelik ve sıraya göre göndermesidir. Bu servis bize daha fazla merkezi kontrol avantajı sağlamaktadır. Ayrıca bu servis yazıcı işlemlerinin işletim sistemi – yazıcı arasındaki dosya çevirilerini gerçekleştirmektedir.
Servisin bulunduğu uygulama “C:\Windows\System32\spoolsv.exe” ‘dır. Bu servisin en önemli özelliği; belge yazdırılırken biriktirme işlemi birden çok yazdırma işlerini yazıcıya sırayla verilmesi sağlayarak kullanıcının çalışmasında kesintiye uğratmaksızın devam etmesini sağlar.
Printer Ports: Print Server’ın yöneteceği yazıcıya erişebilmesi için TCP/IP veya LPR port monitör seçeneklerinden birisi seçilir. Ayrıca bunların dışında LPT ve USB local portlarını desteklemektedir. Lakin Cluster ortamına node üzerindeki local yazıcılar (LPT ve USB gibi) eklenememektedir.
TCP/IP portu seçilerek Network yazıcı kurulduğunda Default olarak TCP 9100 portunu kullanmaktadır. LPD portu seçildiğinde ise TCP 515 portunu kullanmaktadır.
Printer Driver: Kullanıcının gönderdiği belgenin işletim sistemi tarafından yazıcıya hangi dosya formatında (RAW, EMF, XPS v.b) gönderilip nasıl yazdırılacağını belirlemek için üretici firma tarafından özel olarak hazırlanmış yazılımdır. Driver’ın önemli görevlerinden biriside; yazdırma işlemi sırasında oluşabilecek olası bir hatada yazıcının gönderdiği hata mesajını yorumlayarak kullanıcı ekranına yansıtır.
Print Management: İsminden de anlaşıldığı üzere tek bir noktadan Printing Servisinin merkezi yönetiminin ve konsolidasyonunun yapıldığı arayüz modülüdür. Windows Server 2008 ve Windows Vista itibaren tüm işletim sistemlerin Administrative Tools (printmanagement.msc) içerisinde yer almaktadır.
 Print Server ve görevleri hakkında temel bilgileri verdikten sonra sıra bir Print Server/Service(Baskı Sunucusu/Servisi) nasıl kurulur, nasıl yönetilir sorularının açıklanacağı kurulum aşamasına gelinmiştir.
Print Server/Service(Baskı Suncusu/Servisi) Kurulumu;
Hazırlanan sunucuya Print Server/Service(Baskı Suncusu/Servisi)  kurulması için Admin(Yönetici) hakkına sahip bir kullanıcı ile oturum açtıktan sonra Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) sekmesi içerisinden Server Manager(Sunucu Yönetimi) sekmesinin çalıştırılması veya Taskbar(İşlem Çubuğu) dan Server Manager(Sunucu Yönetimi) ikonuna basmak yeterlidir.
Server Manager(Sunucu Yönetimi) uygulaması çalıştırıldıktan sonra ekranın sol bölümündeki Roles(Görevler) seçeneğinin seçilerek ekranın sag tarafına sunucu ile ilgili görevlerin durumunu gösteren pencerenin açılması ve buradan da Roles Summary(Görev Özetleri) sekmesinin içinden Add Roles(Görev Ekle) seçeneği ile sunucuya yeni bir görev ekleme işleminin başlatılması sağlanır. 

Gelen sihirbaz yardımı ile görev ekleme işlemine başlamış olunmakta olup bu sihirbazı Next(İleri) tuşu ile geçilebilir.
Gelen yeni pencerden sisteme kurululacak olan Print Server/Service(Baskı Suncusu/Servisi) uygulaması işaretlenip Next(İleri) tuşu ile kuruluma devam edilebilir. Gelen bilgilendirme ekranı da Next(İleri) tuşu geçilip bilir sonraki adıma geçilir.
Gelen sihirbaz yardımı ile görev ekleme işlemine başlamış olunmakta olup bu sihirbazı Next(İleri) tuşu ile geçilebilir.
Print Server(Baskı Sunucu) seçeneği seçilip Next(İleri) tuşuna bastıktan sonra açılan yeni pencerede Print Server(Baskı Sunucu) ve yazıcıların yönetiminin Web üzerinden de yönetilmesini sağlamak için söz konusu sunucu üzerine ISS servisin kurulması gerektiğini gösteren ekran gelmektedir. 

Eğer sunucuyu web üzerinde yönetilmesi istenmez ise bu seçenek Cancel(Vazgeç) seçeneği ile geçilebileceği gibi eğer Web üzerinden yönetilebilir bir Print Server(Baskı Sunucu) a sahip olmak için Add Required Services(Gerekli Servisleri Ekle) seçeneği ile söz konusu gereksinimlerin yüklenmesi sağlanır.
Web üzerinden de yönetilmesini sağlamak için söz konusu sunucu üzerine ISS servisin kurulması işlemi tamamlandıktan sonra sıra tekrar Print Server(Baskı Sunucu)  kurulumuna devam edilmesi için Install(Kur) seçeneği ile bir sonraki adıma geçilir.
Artık kurulum işlemine başlanmış ve gerekli tüm bileşenlerin yüklenmesi işlemine geçilmiştir.
Kurulum işlemlerinin tamamlandığını ekran Close(Kapat) tuşu ile  kapatılıp işlemin sonuçlarını görebilmek ve sunucu üzerinde meydana gelen değişiklikleri incelemek için sunucuya geri dönmek gerekmektedir.
Print Server Yapılandırma;
Sıra kurulum tamamlandıktan sonra sunucu da meydana gelen değişiklikleri incelemeye gelmiştir. Bunun için Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) çalıştırıldığında seçeneklere Print Management(Baskı Yönetimi) isimli yeni bir bölümün geldiği tespit edilecektir.
Bunun için Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) çalıştırıldığında seçeneklerden Print Management(Baskı Yönetimi) isimli yeni uygulama çalıştırılarak Print Management(Baskı Yönetimi) konsolunun açılması sağlanır.
Print Management(Baskı Yönetimi) konsolunun açılmasından sonra karşılaşılan ekran da yazıcı yönetimi için gerekli olan alt konsolların bulunduğu bir menu ile karşılaşılır. Print Management(Baskı Yönetimi) ana başlığı altında; Custom Filters(Özel Filtreler)Print Servers(Baskı Sunuıcuları) ve Deployed Printers(Konuşlandırılmış Yazıcılar) alt başlıklarının oluştuğu görülebilir. Bu alt başlıkların detaylarına bakıldığında
Custom Filters(Özel Filtreler) başlığı altında Prin Server(Baskı Sunucusu) kurulumu yapılan alt yapı içerisinde mevcut olan yazıcılar ile ilgili detay bilgiler yer alır, bu yazıcıların özellikleri hakkında çeşitli raporların alınması sağlanır.
Print Servers(Baskı Sunuıcuları) başlığı altında  yazıcılara ait sürücü dosyaları ile ilgili işlemlerin yapılması, sunucu ve yazıcıların kullandıkları iletişim noktaları(port) ile ilgili işlemlerin yapılması, yazıcılar ile ilgili işlemlerin yapılması gibi işlemler gerçekleştirilir.
Deployed Printers(Konuşlandırılmış Yazıcılar) başlığı altında ise kurulu bulunan yazıcı sistemlerine ait bilgilerin görüldüğü ve bunlar ile ilgili işlemlerin yapıldığı bir konsol uygulaması gelmektedir.

Print Management(Baskı Yönetimi) konsolu hakıında genel bilgilerin verilmesinden sonra bir yazıcının nasıl yükleneceği, nasıl dağıtılacağı  edileceği ve nasıl yönetileceğinin anlatılmasına sıra gelmiştir. Bunun için bir örnek üzerinden yola çıkılacaktır. Örnekteı kurulumu gerçekleştirilen sunucuya bir yazıcı tanımlanacak, üzerinde gerekli işlemler yapılacak ve bu yazıcını kullanıcılara dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Print Management(Baskı Yönetimi) konsolunun açılmasından sonra Print Servers(Baskı Suncuları) başlığı altında kurulum yapılan sunucu sistemi ismi üzerinde mouse(fare) un sağ tuşuna basarak alt yordam menüsünün gelmesi sağlanır. Gelen menü içinden Add Printer(Yazıcı Ekle) seçeneği seçilerek yeni bir yazıcı kurulumu işlemine başlanır.

Gelen sihirbaz yardımı ile yazıcı kurulumu işlemi yapılacaktır. Gelen sihirbaz da ağ içinde yer alan yazıcıların taranması (Search the network for printers) yöntemi ile veya  IP adresi veya Makine ismi vasıtasıyla TCP/IP veya Web Servis Yazıcısı Ekle(Add a TCP/IP or Web Service Printer by IP address or hostname) seçeneği kullanılarak alt yapı içine yeni bir yazıcının eklenmesi sağlanabilir. Diğer seçenekler kullanılarak var olan bir bağlantı noktası ayarları (Add a New printer using an existing port) kullanılarak yeni bir yazıcı eklenmesi işlemi gerçekleştirilebilirken, bir başka seçenekte (Create a new port and add a new printer) yeni bir bağlantı noktası oluşturup bu bağlantı noktası üzerinden yeni bir yazıcı tanımlaması işlemi gerçekleştirilebilir. Kurulumun hangi yöntem ile yapılacağı belirlendikten sonra Next(İleri) tuşu ile kuruluma devam edilir.
Bir sonraki adımda kurulacak olan yazıcının TCP/IP protokolu veya Web Servisi kullanarak kurulacağını veya bu seçimin sistemin kendisinin ayarlamasını belirtip gerekli olan isim ve IP adresi bilgileri verildikten sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.
Gelen sihirbaz da kurulumun hangi sürücü dosyası kullanılarak yapılacağı belirtilecektir. Burada eğer daha önce benzer marka ve model yazıcı kurulumu gerçekleştirildi ve yeni kurulacak yazıcı da aynı sürücüleri kullanacak ise Bilgisayarda var olan sürücüyü kullan(Use an existing printer driver on the computer) seçeneği ile devam edilirken, eğer ağ ortamına yeni bir yazıcını yenibir sürücü ile kurulması istenirse yeni sürücü kur(Install a new driver) seçeneği seçilip Next(İleri) tuşu ile işlemin devam etmesi sağlanır.
Gelen pencereden yazıcı ve sürücü seçimi yapıldıktan sonra Next(İleri) ile kuruluma devam edilebileceği gibi Disket Var(Have Disk) seçeneğini seçip Next(İleri) tuşu ile sonraki bölüme geçilir.
Örnek te Disket Var(Have Disk) seçeneğini seçip Next(İleri) tuşu ile kuruluma devam edilirken gelen yeni pencerede yazıcının kurulum dosyalarının yeri gösterilip OK(Tamam) tuşu ile kuruluma devam edilir.
Yeni pencere de kurulumu yapılacak olan yazıcı seçimi yapıldıktan sonra Next(İleri) tuşu ile sonraki bölüme geçilir.
Gelen pencerede kurulumu gerçekleştirilecek yazıcı ile ilgili olarak yazıcı ismi, ağ ortamında paylaşım adı olarak verilen isim, bölgesel bilgileri ve açıklama bilgileri girildikten sonra Next(İleri) tuşu ile sonraki bölüme geçilir.
Bu bölümde kurulumu yapılacak olan yazıcını özet bilgilerini dikkatlice inceleyip varsa gerekli düzeltmeler için Geri(Back) tuşuna basılıp düzeltme yapılacak alana kadar gidip gerekli düzeltmenin yapılması sağlanabilirken eğer tüm bilgileri doğru ise  Next(İleri) tuşu ile kurulum işlemi başlatılır.
Kurulum işleminin tamamlanmasından sonra kurulumun başarılı bir biçmde kurulduğunu gösteren pencere Finish(Bitiş) tuşu ile kapatılarak yazıcı kurulumuna başlanılan Print Management(Baskı Yönetimi) konsoluna dönülür.
Print Management(Baskı Yönetimi) konsolunun Printers(Yazıcılar) seçeneği altına kurulumu gerçekleştirilen yazıcı ismi gelmiştir.
Buraya kadar baskı sunucunu kurup onun üzerine yeni bir yazıcı ekleme işlemlerinin nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Sıra baskı sunucusu üzerinde bulunan yazıcıların nasıl yönetildiği konusuna gelmiştir.

Baskı sunucusu(Print Server) üzerinde tanımlı olan yazıcıların yönetilmesi için Print Management(Baskı Yönetimi) konsolunun açılıp Print Servers(Baskı Suncuları) başlığı seçilerek sağ bölümde gelen yazıcılardan işlem yapılacak yazıcı seçilerek üzerinde mouse(fare) un sağ tuşuna basarak alt yordam menüsünün gelmesi sağlanır. Açılan alt yordam seçeneklerinden;
Open Printer Queue; Üzerinde bulunulan yazıcının o andaki iş yükünü görebilmek ve yazdırılmayı bekleyen belgelerin gösterilmesi, yazdırılmayı bekleyen belgeler üzerinde çeşitli işlemlerin(Durdurulması, sırasının değiştirilmesi veya silinmesi) yapılmasını,
Pause Printing; Üzerinde bulunulan yazıcının o andaki tüm yazdırma işlemlerinin tamamının durdurulmasını,
List in Directory; Üzerinde bulunulan yazıcının o andaki iş
Deploy with Group Policy; Üzerinde bulunulan yazıcının etki alanı kuralları çerçevesinde Grup Kuralları (Group Policy) kullanılarak kullanıcılara dağıtılmasını,
Set Printing Defaults; Üzerinde bulunulan yazıcının varsayılan baskı ayarlarının yapılmasını,
Manage Sharing; Üzerinde bulunulan yazıcının ağ üzerinde paylaşım kuralları konusununda yönetilmesini,
Print Test Page; Üzerinde bulunulan yazıcıdan  test sayfası alınmasını,
Properties; Üzerinde bulunulan yazıcının özelliklerinin incelenmesini sağlar ayrıca bu menüye erişmek için yazıcı üzerinde ikikez tıklanması yöntemi de kullanılabilir.
Delete; Üzerinde bulunulan yazıcının silinmesi,
Rename; Üzerinde bulunulan yazıcının isminin değiştirilmesi işlemleri de bu alt yordam seçeneklerinden yapılabilir.
Baskı sunucusu(Print Server) üzerinde tanımlı olan yazıcıların yönetilmesi için Print Management(Baskı Yönetimi) konsolunun yanında her yazıcıya erişip yönetim ve yazdırma işlemleri için http://printserver/yazicilar şeklindeki internet adresi de kullanılabilir. 

Bu işlem için  http://printserver/yazicilar şeklindeki internet adresine girerek baskı sunucusu üzerindeki (1)tüm yazıcılar görülülebileceği gibi listedeki bir yazıcı link açılarak (2)o yazıcı ile ilgili işlemlerin yapılabileceği yeni sayfaların gelmesi sağlanabilir.
Buraya kadar olan kısımda da baskı sunucunu üzerinde bulunan yazıcıların nasıl yönetildiği konusuna hangi araçların kullanıldığı hakkında bazı bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Tüm bu makale sonucunda etki alanı içerisine bir baskı sunucusu(Print Server) kurulumu gerçekleştirilmiş, bu sunucuya yeni bir yazıcı tanımlanmış ve bu yazıcının yönetilmesi konusunda bazı araçlar tanıtılmıştır.
Umarım faydalı olmuştur, bir başka makalede görüşmek üzere….
Reklamlar
Kategoriler:Windows 2008 Server Etiketler:
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: