Başlangıç > Windows 2008 Server > Windows Server 2008;Windows Deployment Service(Windows Dağıtım Servisi- WDS)

Windows Server 2008;Windows Deployment Service(Windows Dağıtım Servisi- WDS)

Merhabalar..uzun zamandır devam eden Microsoft Windows 2008 Server yazı dizisine Windows 2008 R2 sunucu üzerinde Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS)  ile devam edilecektir.
Önce WDS nedir sorusunu cevaplandırıp ne işe yaradığı açıklayacağız. Daha sonra Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) nin kurulumunu gerçekleştirip örnek bir işletim sistemi kurulumu ile konu tamamlanacaktır.
WDS nedir..?
WDS daha önceki Windows sunucu ailelerinde bulunan Remote Installation Services (RIS) hizmetinin geliştirilmiş bir versiyonu olan ve devamı niteliğindeki bir hizmettir. Bu hizmetin yaptığı iş ise ağ bağlantısı üzerinden bilgisayarlara işletim sistemi kurulumu yapabilmektir.
Neden ağ bağlantısı üzerinden işletim sistemi kurulsun;
Kurulum yapılacak bilgisayarda CD/DVD sürücüsü olamayabilir,
Hızlı bir şekilde aynı anda birçok makineye kurulum yapmakbilmek istenebilir,
Önceden tüm programları ile beraber kurulmuş olan bir bilgisayarın imajını benzer tüm makinelere kısa yoldan kurmak istenebilir.
 Bütün bir WDS yapısı için gerekli olan 3 unsur var aslında. Birincisi WDS hizmetini kuracağımız bir sunucu, ikincisi kurulumları hazırlayacak/koordine edecek bir yönetici (administrator), üçüncüsü de kurulumların yapılacağı istemci bilgisayarlar.
 Şimdi WDS kurulumu için sunucu tarafındaki gereksinimlere bir bakalım.
WDS hizmeti için gereksinimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Esasında kurulum esnasında da görülebileceği gibi 2 farklı kurulum yapılabilir. Bunlar Deployment Server+Transport Server kurulumu (varsayılan kurulum) ve Transport Server kurulum. Bu makalede Deployment Server+Transport Server kurulumu ve yönetimi incelenecektir. Transport Server ise biraz daha farklı bir konu ve başka bir makale konusu. Sadece farkından bahsetmek gerekirse Transport Server kurulumları daha gelişkin senaryolar için kullanılıyor. Örneğin ortamınızda Aktif Dizin Etki Alanı hizmetleri (AD DS) veya DNS gibi hizmetler mevcut değilse bu kurulumu yapılabilir. Ama Deployment Server+Transport Server seçeneğinden daha kısıtlı yetenekleri olan bir kurulumdur. Ayrıca belirtmekte fayda var, Deployment Server kurulumu Transport Server kurulumu ile gelen bir takım bileşenlere bağımlıdır. Yani sadece Deployment Server kutusunu işaretleyerek kurulum yapılamaz.
WDS kurlumu için gereksinimler;
WDS Kurulumu..
Hazırlanan sunucuya Print Server/Service(Baskı Suncusu/Servisi)  kurulması için Admin(Yönetici) hakkına sahip bir kullanıcı ile oturum açtıktan sonra Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) sekmesi içerisinden Server Manager(Sunucu Yönetimi) sekmesinin çalıştırılması veya Taskbar(İşlem Çubuğu) dan Server Manager(Sunucu Yönetimi) ikonuna basmak yeterlidir.

Server Manager(Sunucu Yönetimi) uygulaması çalıştırıldıktan sonra ekranın sol bölümündeki Roles(Görevler) seçeneğinin seçilerek ekranın sag tarafına sunucu ile ilgili görevlerin durumunu gösteren pencerenin açılması ve buradan da Roles Summary(Görev Özetleri) sekmesinin içinden Add Roles(Görev Ekle) seçeneği ile sunucuya yeni bir görev ekleme işleminin başlatılması sağlanır.

Gelen sihirbaz yardımı ile görev ekleme işlemine başlamış olunmakta olup bu sihirbazı Next(İleri) tuşu ile geçilebilir.

Gelen yeni pencerden sisteme kurululacak olan Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) uygulaması işaretlenip Next(İleri) tuşu ile kuruluma devam edilebilir. Gelen bilgilendirme ekranı da Next(İleri) tuşu geçilip bilir sonraki adıma geçilir.
Gelen sihirbaz yardımı ile görev ekleme işlemine başlamış olunmakta olup bu sihirbazı Next(İleri) tuşu ile geçilebilir.

Sihirbazı bu bölümünde Windows Deployment Services(Windows Dağıtım Servisi-WDS) e atanacak görevler ile ilgili servislerin seçilmesi yapılacaktır. Servis görevlerine makalenin başında kısaca değinilmiş olup bu bölümde her iki servisin de kullanılacağının belirtip Next(İleri) ile kurulumun bir sonraki adımına geçiş yapılır.

Artık kuruluma geçmeden önce şu ana kadar kurulumun yapılması için yapılan ayarlamaların tamamlandığını ve belirtilen servislerin kurulacağının özetlendiği pencere Install(Kur) seçeneği ile kuruluma devam edilebilir veya görülen bir eksikliğin veya yanlışlığın giderilmesi için Back(Geri) seçeneği ile devam edilebilir. Biz kurulum için gerekli bilgilerin doğru olduğunu kabul ederek Install(Kur) seçeneği ile kuruluma devam ediyoruz.
ve kurulum işlemi yapılmaya başlandı.
Kurulum işlemlerinin tamamlandığını ekran Close(Kapat) tuşu ile  kapatılıp işlemin sonuçlarını görebilmek ve sunucu üzerinde meydana gelen değişiklikleri incelemek için sunucuya geri dönmek gerekmektedir.
Kurulum tamamlandıktan Server Manager(Sunucu Yönetimi) uygulaması çalıştırıldıktan sonra ekranın sol bölümündeki Roles(Görevler) seçeneğinde 1 adet role(görev) in eklendiği gözlemlenir.  Ayrıca Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) çalıştırıldığında seçeneklere Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) isimli yeni bir bölümün geldiği tespit edilecektir.

Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) Yapılandırma;
Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS)  ile ilgili tüm işlemler bu seçenek kullanılacaktır. Bunun için Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetim Araçları) çalıştırıldığında seçeneklerden Print Management(Baskı Yönetimi) isimli yeni uygulama çalıştırılarak Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) konsolunun açılması sağlanır.
WDS konsolunun açılmasından sonra pencerenin sol bölümündeki Servers(Suncular) kısmında hazırlanan sunucunun adı bulunmalıdır. Eğer yoksa Servers(Sunucular)’a mouse(fare) un sağ tuşunu tıklayarak gelen menüden Add Server(Sunucu Ekle) seçeneğini seçip hazırlanan sunucunun isimini girilip eklenmesi gerekmektedir.

Servers’ı(Sunucu) seçeneği açılıp hazırlanan sunucu ismi üzerinde mouse(fare) un sağ tuşunu tıklayarak Configure Server(Sunucu Yapılandırma) seçeneğini seçip sunucnun yapılandırılması işlemine başlanır.
Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilebilmesini temin etmek için hazırlanan sunucunun bir etki alanı içinde olması, aynı etki alanı içinde DHCP ve DNS hizmetlerinin veriliyor olması ve WDS imajlarının depolanacağı disk(bellek) alanının NTFS dosya sistemi ile formatlanmış olması gerektiğini belirten Welcome Page(Hoşgeldin Sayfası) Next(İleri) tuşu ile geçilir.

Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) kullanılarak oluşturulacak imaj dosyalarının depolanacağı ve kullanıcıların erişim yapacakları RemoteInstall(Uzak Kurulum) yolunun belirtilemesi gerekmektedir. Bu yolun sunucu içinde işletim sisteminin yüklü olduğu disk(bellek) alanından farklı bir disk(bellek) alanında olması tavsiye edilir(Zorunlu değilidir). Gerekli yol tanımı yapıldıktan sonra Next(İleri) tuşu yapılandırma işleminin devamı sağlanır.

WDS için oluşturulacak imaj dosyalarının depolanacağı alanın  farklı bir disk(bellek) alanında olmasının tavsiye edildiği uyarı mesajı Yes(Evet) tuşu ile devam edilir.
Next ile devam  edildiğinde gelen ekran ise DHCP Option 60 ekranı. Eğer WDS kurulan sunucu üzerinde DHCP hizmeti de çalışıyorsa “Do not listen on port 67” ve “Configure DHCP option 60 to ‘PXE Client’ “ kutularını işaretlemek gerekiyor. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra  Next(İleri) tuşu yapılandırma işleminin devamı sağlanır.
Bir sonraki ekranda ise WDS hizmetinin hangi tür bilgisayarlara hizmet vereceğinin kararı verilecektir. Burada ilk seçenek; Do not respond any client computer(Hiçbir bilgisayara cevap verme)eğer bu seçenek  seçilir ise WDS hiçbir istemciye cevap vermez. İkinci seçenek; Respond only to known client computers(Sadece bilinen bilgisayarlara cevap ver) kullanıcı sistemleri veya sunucu sistemleri kurmak için daha önce Aktif dizin içinde çeşitli tanımlamalar yapılmış ise (GUID girerek), bu seçenek kullanılabilir. Üçüncü seçenek ise; Respond to all(known and unknown) client computers(Bilinen ve bilinmeyen tüm bilgisayarlara cevap ver) seçeneği, bu seçenek kullanılarak ağ içinde bu hizmeti alabilecek tüm sistemlere cevap verebilir hale getirilebilir ayrıca aşağıdaki kutucuk işaretlenerek bu sistemlere işlem yapılabilmesi için WDS sunucusu üzerinde yetki olan bir hesab sahibinin kuruluma onay vermesi gerektiği belirtilmiş olur. Bu kutuyu işaretlemeden Finish(Bitiş) tuşu ile yapılandırma işlemi için gerekli olan tüm bilgilerin verildiği ve artık bu bilgiler doğrultusunda gerekli kurulumun yapılmasına başlanır.
ve kurulum işlemine başlanmıştır.
Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra istenirse Add images to the Windows Deployment Server now(Sunucuya şimdi imaj ekle) kutucuğu da işaretlenerek WDS için  imaj dosyaları oluşturulmaya başlanabileceği gibi bu seçim yapılmadan Finish(Bitiş)tuşu ile WDS yapılandırma işlemleri tamamlanır.
Buraya kadar Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS)  nedir, nasıl çalışır ve temel yapılandırma seçenekleri nasıl yapılır sorularının cevabı verilmiş olmdu. Şimdi sıra WDS te imaj dosyaları nasıl oluşturulur, nasıl dağıtılır gibi soruların cevaplarını bulmaya gelmiştir.
Bu soruların cevaplarını vermeden önce Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS)  konsolunu biraz inceleyip bu bölümdeki unsurlar hakkında temel bazı bilgilerin verilmesi faydalı olur. WDS konsolu açıldıktan sonra ilk göze çarpan şey Windows Deployment Services başlığı altındaki Servers(Sunucular) sekmesindeki sunucu isminin pasif durumdan aktif duruma geçtiğini gözlemlemektir. İlgili sunucu üzerine gelindiğinde pencerenin sağ bölümünde artık çeşitli seçeneklerin açıldığı görülecektir. Bu seçeklerin detaylarına bakıldığında;
Install Images; Kurulum yapılacak tüm işletim sistemlerinin imaj dosyaları bu bölümde depolanır. Yani; eğer bir Windows 7 imajı oluşturulacak ise Windows 7 DVD’sindeki varsayılan install.wim dosyası  veya özelleştirilmiş herhangi bir imaj dosyası  bu bölümde oluşturulur.
Boot Images; İstemci bilgisayarların ağ üzerinden açılmalarını sağlayan ve onlara kurulum arayüzü sağlayan imajlarının koyulduğu klasördür. Yani; İstemciler ağ üzerinden boot olurken bu dosyalar vasıtasıyla boot olur ve daha önceden hazırlanan Install Imaj dosyalarına erişmek ve onlar içinden işlem yapabilmek için gerekli olan bir arayüz açılmasını sağlar. Örneğin istemcilerin windows 7 isletim sistemine ait bir arayüzle karşılanıp bu arayüz sayesinde kurulum için gerekli olan imaj dosyalarını seçmek için Windows 7 DVD’sinden boot.wim dosyası kullanılabileceği gibi özelleştirilmiş bir başka win dosyasıda bu bölümde oluşturulur.
Legacy Images; WDS’nin önceki sürümlerinde kullanılan RIPREP imajlarını Legacy Images klasörü içerisinde tutulur.Fakat bu imajlar oldukları gibi kullanılamazlar. Bu imajların kullanılabilmeleri için wim formatına dönüştürmeleri gerekir.Bunun için istenilen imajın üzerine gelerek convert işlemi yapılır.
Pending Devices;WDS yapılandırması esnasında istemci bilgisayarları onay mekanizmasına sokacak şekilde bir ayarlama yapıldığı ise bu istemcilerin görüldüğü yerdir.
Multicast Transmissions; Aynı anda birden fazla istemciye birbirinden farklı birden fazla işletim sisteminin yüklenmesini sağlayan ayarların yapıldığı bölümdür.
Bu açıklamalardan sonra sıra bir imaj dosyası nasıl oluşturulur sorunun cevabını vermekte. Yeni bir imaj dosyası oluşturmak için Install Images(Kurulum İmajları) seçeneği üzerinde mouse(fare) un sağ butonuna basıp alt yorman seçeneklerinin gelmesi sağlanır. Gelen seçeneklerden Add Install Image(Kurulum İmajı Ekle) seçeneği ile yeni bir kurulum imajı oluşturma işlemine başlanır.Gelen sihirbaz da kurulum imajı oluşturulması için Create a new image group(Yeni bir imaj grubu oluştur) seçeneği ile hazırlanacak imaj dosyası için bir imaj grubu oluşturulabilir. Ayrıca eğer sistemde daha önceden oluşturulmuş bulunan bir imaj grubu var ise bu grubun kullanılması için Select from existing image groups(Var olan imaj grubundan seç) seçeneği de kullanılabilir. Örnek kurulum için ulması için Create a new image group(Yeni bir imaj grubu oluştur) seçeneği seçilip bu grup için bir isim ataması yapıldıktan sonra Next(İleri) tuşu ile işleme devam edilir.
Gelen pencerede hazırlanacak imaj dosyası içn kullanılacak Install.win dosyasının yolu belirtilip gerekli dosya imaj oluşturulması için gösterilir. Dosyanı yerinin belirtilmesinden sonra Open(Aç) tuşu ile bu yol gösterme işlemi tamamlanmış olur.
Imaj oluşturulması için kullanılacak Install.win dosyasının yeri de gösterildikten sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.
Sıra imaj oluşturulması için kullanılabilecek işletim sistemleri imaj dosyalarının seçiminin yapılmasında bu bölümde listelenen kurulum imaj dosyalarından istenilenler seçildikten sonra Next(İleri) ile bir sonraki bölüme geçiş yapılır.
İmaj oluşturulması için yapılan tüm işlemlerin özet biçimde gösterilmesinden sonra işlemin devam ettirilmesi için  Next(İleri) ile bir sonraki bölüme geçiş yapılır.
ve imaj dosyası hazırlanmaya başladı.
İmaj dosyasını oluşturulması işlemi tamamlandı. Yeni imaj dosyalarının oluşturulması veya hazır olan imaj dosyaları üzerinde işlemler yapılabilmesi için Finish(Bitiş) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.
Finish(Bitiş) tuşu ile birlikte Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS)  konsoluna geri dönüş yapılır  ve Install Images(Kurulum İmajları) klasörü açılıp oluşturmuş olunan imaj grubu ve hazırlanan imaj dosyasının varlığı tespit edilir.
Sıra boot imaj ekleme işlemine gelmiştir.Boot(Açılış) imajı bilgisayarları ağ üzerinden başlatmak ve kurulum için bir arayüz sağlamak için oluşturulur.

Boot(Açılış) imajı oluşturmak için Boot Images(Açılış İmajları) seçeneği üzerinde mouse(fare) un sağ butonuna basıp alt yorman seçeneklerinin gelmesi sağlanır. Gelen seçeneklerden Add Boot Images(Açılış İmajı Ekle) seçeneği ile yeni bir açılış imajı oluşturma işlemine başlanır.
Gelen pencerede hazırlanacak imaj dosyası içn kullanılacak Boot.win dosyasının yolu belirtilip gerekli dosya imaj oluşturulması için gösterilir. Dosyanı yerinin belirtilmesinden sonra Open(Aç) tuşu ile bu yol gösterme işlemi tamamlanmış olur.
Imaj oluşturulması için kullanılacak Boot.win dosyasının yeri de gösterildikten sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.
Kullanıcı sistemlerinin ağ üzerinden kurulum yapabilmelerine imkan sağlayan arayüzde görünücek olan açılış imaj ismi ve açıklayıcı bilgiler girildikten sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.
Bu bölümde o ana kadar yapılan işlemlerin özetlendiği tespit edilirken Next(İleri) tuşu ile bir sonraki bölüme geçilir.
İmaj oluşturma işlemine başlanmıştır.
Hazırlanan imaj dosyası  tamamlandı. Yeni imaj dosyalarının oluşturulması veya hazır olan imaj dosyaları üzerinde işlemler yapılabilmesi için Finish(Bitiş) tuşu ile Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS)  konsoluna geri dönüş yapılarak oluşturulan Boot Images(Açılış İmajları) klasörü açılıp oluşturmuş olunan  imaj dosyasının varlığı teyit edilir.
Buraya kadar olan bölümde önce WDS nedir sorusunu cevaplandırıp ne işe yaradığı açıklandı dah sonra  Windows Deployment Services (Windows Dağıtım Servisi-WDS) nin kurulumunu gerçekleştirip imaj dosyalarının hazırlanışı örneklerle desteklenerek açıklanmaya çalışılmışıtr.
Konu ile ilgili olarak bundan sonraki makalede WDS kullanılarak bir işletim sisteminin kurulumu ele alınacaktır.
Umarım faydalı olmuştur, bir sonraki makalede görüşmek üzere..
Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: