Başlangıç > Windows 2008 Server > File Server Resource Manager(FSRM)-Dosya Sunucu Kaynak Yöneticisi

File Server Resource Manager(FSRM)-Dosya Sunucu Kaynak Yöneticisi

Merhabalar.. Microsoft Windows 2008 Server yazı dizisine Windows File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) makalesi ile devam ediyorum. Daha önceki makalelerde Windows File Server(Dosya Sunucusu) üzerinde durup kurulum aşamalarını incelemiştir. Bir sonraki makale de  Windows File Server(Dosya Sunucusu) üzerinde verilen hizmet servislerinden Distributed File System(DFS) (Dağıtılmış Dosya Sistemi)  servisi üzerinde durup konu ile ilgili detaylar vermiştim. Bu makalede de yine  Windows File Server(Dosya Sunucusu) üzerindeki bir başka hizmet servisinden…. File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi)… servisinden bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi önce servisin tanımını yapıp daha sonra kurulum aşaması ve en sonra da nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler vereceğim.
Makalenin hemen başında File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) nedir, ne işe yarar gibi soruların cevaplarını vererek  konuya bir  giriş yapalım. 
Windows Server® 2003 R2 işletim sistemiyle birlikte kullanılmaya başlanan Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi(FSRM), Windows Server® 2008 işletim sisteminde yöneticilerin birimler ve klasörler için depolama alanı sınırları belirlemelerine, kullanıcıların sunuculara belirli dosya türlerini kaydetmelerini engellemelerine ve kapsamlı depolama alanı raporları oluşturmalarına olanak veren bir araç paketidir. Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi yöneticilerin varolan depolama alanı kaynaklarını merkezi bir konumdan etkin şekilde denetlemelerine ve izlemelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki depolama alanı altyapısı değişikliklerinin planlanmasına ve uygulanmasına da yardımcı olur.
Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi ne yapar?
  • Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi adlı Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeniyle, yerel veya uzak sunuculardaki depolama alanı kaynaklarını yönetmek için üç farklı görev kümesini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Dosya filtreleme yönetimi. Kullanıcıların bir birime veya klasör ağacına belirli dosya türlerini kaydetmeye çalışmalarını izleyen veya engelleyen filtreleme kuralları tanımlayın. Standart dosya dışlamalarıyla filtreleme şablonları oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz.
  • Depolama raporları yönetimi. Kota kullanımını, dosya filtreleme etkinliğini ve depolama alanı kullanım desenlerini izleyen yerleşik raporlar oluşturun.
  • Kota yönetimi. Bir birim veya klasör ağacı için esnek veya sabit alan sınırı ayarlayın. Standart kota özellikleriyle kota şablonları oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz.
Basitce File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) anlattıktan sonra kurulum aşamalarına bir göz atalım.
Kurulum işlemlerini başlatmak için Server Manager(Sunucu Yöneticisi) konsolu açılıp Roles(Görevler) seçeneği işaretlenir. Role  Services(Görev Servisleri) seçeneğinden Add Role Services(Görev Servisleri ekle) kısmı seçilerek servisin eklenmesi işlemi başlatılır.
Gelen bilgilerindirme ekranı ”Skip this page by default”(Varsayılan olarak bu sayfayı geç) kutucuğu işaretlenerek bir sonraki görev ekllenmesi sırasında bu sayfanın görüntülenmesi engellenebilir ve Next(İleri) tuşu ile bir sonraki bölüme geçilir.
Gelen yeni bölümde daha önce atanan görevle ilgili olarak eklenebilecek servislerin seçiminin yapılabileceği  bir ekran ile karşılaşılır. Burada File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) seçeneği işaretlenerek bir sonraki adım için Next(İleri) tuşuna basılır.
Daha sonra gelen ekranda File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) tarafından yönetilecek yerel disk alanları işaretlenerek bir sonraki adım için Next(İleri) tuşuna basılır. Windows server 2003 R2 ye göre buradaki dikkatimizi çeken yeni özellik kurulum sırasında depolama havuzunun kotasının belirlenebiliyor olmasıdır.Windows Server 2003 R2 ile bunu isteğe bağlı olarak kendimiz belirliyorduk. Windows Server 2008 ile birlikte bunu kurulum sırasında bizlerden istiyordur. 
 
Yeni pencerede yerel disk alanının belirtilen boyuta geldikten sonra hangi işlemleri yapacağı veya hangi raporları üreteceği gibi seçenekler belirtilip bir sonraki adım için OK(Tamam) tuşuna basılır.
Sıra yerel disk alanları ile ilgili oluşturulacak raporların depolanacağı alanın tanımlanması yapılması ve istenmesi halinde söz konusu raporları herhangi bir kullanıcıya  elektronik posta yolu ile iletmesi istenebilir. Bunun için bu iletileri alacak olan kullanıcı elektronik posta adresi  verildikten sonra  Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.
İlgili tanımlamaların tamamlanmasından sonra bu ana kadar yapılan ayarlamalarının özetlendiği özet bilgi ekranı da incelenip olası sorunların geriye giderek düzeltilmesine olanak veren Previous(Geri) seçeneğimin yanında yapılan işlemlerin tamamlandığını ve verilerin doğru olduğuna emin olunduğunda kurulumun başlatılması için Install(Kur) seçeneği şeçilir.
FSRM kurulum süreci başlatıldı.
FSRM kurumunun sorunsuz bir biçimde gerçekleştiğini teyit etmek için Close(Kapat) tuşu seçilir. 
Sunucu üzerine File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) kurulumu gerçekleştirildikten sonra daha önce paylaşıma açılan dosya ve klasörlerin yönetilmesi işlemlerine sıra gelmişitir.
FSRM konsoluna erişmek için Server Manager(Sunucu Yöneticisi) konsolu açılıp Roles(Görevler)–>File Services(Dosya Servisleri) –>Share and Storage Management(Paylaşım ve Depolama Yönetimi)–> File Server  Resource Manager(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) yolu izlenir. 
Ayrıca File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) konsoluna kullanabilmek için Start(Başlat)–>Administrative Tools(Yönetimsel Araçlar)–>File Server Resource Manager(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) yolu da takip edilir.
FSRM  konsolunda işlemler farklı başlıklar altında gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki Quota Management(Kota Yönetimi) diğeri File Screening Management(Dosya Filtreleme Yönetimi) bir diğer başlık ise Storage Reports Management(Depo Raporlama Yönetimi) dir.
Quota Management(Kota Yönetimi); Burada yerel disk alanları veya dosya / klasör üzerinde belirli kota limitleri verilip bu alanların yönetimi esas alınmıştır. Temel olarak yeni kotasyonlar oluşturulabilirken varsayılan olarak gelen kotasyon düzeylerinin de kullanılması mümkündür.
Bu bölümde ilk önce Quotas(Kotalar) başlığı üzerinde mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden Create Quota(Kota Oluştur) seçeneği ile yeni bir kotasyon oluşturulabilir.
Create Quota(Kota Oluştur) seçeneği ile birlikte gelen Quota path(Kota Yolu) bölümüne kota işlemi uygulanacak yerel alan harfi veya dosya / klasör yolu direkt yazılabileceği gibi Browse(Gözat) seçeneği kullanılarak ilgili yolun tarifi yapılabilir.
How do you want to configure quota properties(Kota özellikllerini nasıl ayarlayacaksın) bölümünde varsayılan olarak gelen kota özelliklerinin kullanılmasının yanında yeni bir kota özelliği tanımlamak için Define custom quota properties(Özel kota ayarları tanımla) seçeneği kullanılabilir.
Define custom quota properties(Özel kota ayarları tanımla) seçeneğinde varsayılan kota özellikleri düzenlenerek yeni bir kota özelliği oluşturulabileceği gibi daha önce hiç bulunmayan bir kota özelliği de tanımlanabilir. İlgili kriterler tanımlandıktan sonra Notification thresholds(Uyarı Eşikleri) kısmında yeni sınırların tanımlaması yapılabilir.
Notification thresholds(Uyarı Eşikleri) kısmında uyarıların hangi yöntem ile yapılacağı seçlip gerekli değerlerin atanmasından sonra yeni bir kota özelliği oluşturulmuş olacaktır.
Quota Management(Kota Yönetimi) başlığı altındaki diğer bir seçenek Quota Templates(Kota Şablonları) dir. Bu bölümde Quota Templates(Kota Şablonları) başlığı üzerinde mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden Create Quota from Template(Şablondan Kota Oluştur) seçeneği ile yeni şablonların oluşturulması mümkündür.
Create Quota from Template(Şablondan Kota Oluştur) seçeneğinde ilgili kriterler tanımlandıktan ve Notification thresholds(Uyarı Eşikleri) kısmında uyarıların hangi yöntem ile yapılacağı seçlip gerekli değerlerin atanmasından sonra yeni bir Quota Template(Kota Şablonu) hazır hale getirilmiş olur.
FSRM  konsolundaki diğer başlık File Screening Management(Dosya Filtreleme Yönetimi) dir. Bu özellik kullanılarak dosya sunucusu üzerinde istenilen dosyaların depolanması veya depolanmamasını sağlamak mümkündür. Örneğin; sistemde *.cad, *.docx. *.xlsx gibi dosyaların depolanması veya *.avi, *.flv vb dosya uzantılı dosyalarında depolanmamasını bu bölümde tanımlanan özellikler sayesinde gerçekleştirilebilir.
File Screening Management(Dosya Filtreleme Yönetimi) seçeneğinde işlemler File Screens(Dosya Filtrelemeleri), File Screen Templates(Dosya Filtreleme Şablonları) ve File Groups(Dosya Grupları) alt başlıklarında yapılmaktadır.
File Screening Management(Dosya Filtreleme Yönetimi) başlığı altındaki ilk seçenek  File Screens(Dosya Filtrelemeleri) dir.Bu bölümde yeni bir dosya filtreleme seçeneği oluşturmak için File Screens(Dosya Filtrelemeleri) başlığı üzerinde mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden Create File Screen(Dosya Filtresi oluştur)  seçeneği kullanılır.
Create File Screen(Dosya Filtresi Oluştur) seçeneği ile birlikte gelen File Screen path (Dosya Filtreleme Yolu) bölümüne kota işlemi uygulanacak yerel alan harfi veya dosya / klasör yolu direkt yazılabileceği gibi Browse(Gözat) seçeneği kullanılarak ilgili yolun tarifi yapılabilir.
How do you want to configure file screen properties(Dosya filtreleme özelliğini nasıl ayarlayacaksın) bölümünde varsayılan olarak gelen filtre özelliklerinin kullanılmasının yanında yeni bir filtre özelliği tanımlamak için Define custom file screen properties(Özel dosya filtreleme ayarları tanımla) seçeneği kullanılabilir.
Bu bölümdeki adımlar diğer bölümlerdeki adımlarla aynı ancak burada Derive properties from this file screen template(Bu dosya filtreleme şablonundan özellik türet) seçeneğinden hareket edip bu bölüme de bir göz atalım.
Derive properties from this file screen template(Bu dosya filtreleme şablonundan özellik türet) özelliği seçilip sablon üretmek için kullanılacak filtre seçimi yapıldıktan sonra gelen pencerede Settings(Ayarlar), E-mail Message(elektronik Posta Mesajı), Event Log(Eylem Kayıt),Command(Komut),Report(Rapor) başlıkları altında işlemlerin yapıldığı görülmektedir.
Settings(Ayarlar) sekmesi seçili iken Active screening: Do not allow users to save unauthorized file(Filtreyi Etkinleştir; İzin verilmeyen dosyaların kayıtları yapılamaz) seçeneğini seçip Maintain file groups(Dosya grubu koruma) başlığı içinden Create(Oluştur) tuşu seçilip yeni bir fltrasyon oluşma işlemine başlanır.
Gelen pencerede gerekli kriterler verildikten sonra OK(Tamam) tuşu ile bir önceki alana geri dönülür.
Yine Maintain file groups(Dosya grubu koruma) başlığı içinden Edit(Düzenle) tuşu kullanılarak var olan bir dosya filtreleme kriteri içinde çeşitli ekleme veya çıkartmalar yapılabilir. Bu bölümde tanımlanacak olan dosya uzantıları  oluşturulan dosya grubu için uygulanacak kural çerçevesinde değerlendirilecektir.
File Screening Management(Dosya Filtreleme Yönetimi) başlığı altındaki  File Screen Templates(Dosya Filtreleme Şablonları) kullanılarak yeni File Screen Template(Dosya Filtreleme Şablonu) oluşturulabilir. Bunun için  bu bölümde File Screen Templates(Dosya Filtreleme Şablonları) başlığı üzerinde mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden Create File Screen Template(Dosya Filtreleme Şablonu Oluştur) seçeneği ile yeni şablonların oluşturulması mümkündür.
File Screening Management (Dosya Filtreleme Yönetimi) başlığı altındaki son seçenek File Groups(Dosya Grupları) seçeneğidir. Bu bölümde dosya filtreleme grupları oluşturabilir.  *.* uzantılı dosyalar üzerinde işlemlerin yapılması için bu dosyaların sınıflandırılması yapılabilir veya takip edilebilir. Yeni grupların yanında var olan gruplar üzerinde de işlemlerin yapılması mümkündür.
File Groups(Dosya Grupları)  içinde yeni bir dosya grubu oluşturmak için File Groups(Dosya Grupları) başlığı üzerinde mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden Create File Group(Dosya Grubu Oluştur) seçeneği kullanılır.
Oluşturulacak olan grupla ilgili Grup İsmi ataması ve içeriği hakkında gerekli bilgilerin girilmesinden sonra Add(Ekle) tuşu ile *.* uzantılı dosya uzantılarının  oluşturulan bir dosya grubu içerisine yerleştirilmesi sağlanır.
 Ayrıca File Groups(Dosya Grupları) bölümünden seçilecek bir dosya grubu içinde işlem yapmak için mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden Edit File Group Properties(Dosya Grubu Özelliklerini Düzenle) seçeneği kullanılabilir.
Edit File Group Properties(Dosya Grubu Özelliklerini Düzenle) seçeneği içinde Setting(Ayarlar) bölümünden bu gruba dahil edilmek isten dosya uzantısı belirtilip Add(Ekle) tuşuna basmak veya bu gruptan çıkartmak istenilen dosya uzantısı seçilip Remove(Sil) tuşunun kullanılması gerekmektedir.
FSRM  konsolundaki son başlık Storage Reports Management(Depo Raporlama Yönetimi) ne gelince;  paylaşımda olan dosya/klasörlerin izin verilen değerlerdeki kullanım biçimlerini takip etmek, kullanıcıların depolama kriterlerine olan tepkilerinin takip edilmesi ve hatta depolama alanları için anında raporların üretilmesi için kullanılır.
Bu bölümünde işlem yapabilmek için FSRM  konsolundaki Storage Reports Management(Depo Raporlama Yönetimi)    başlığı üzerinde mouse(fare) un sağ tuşu yardımı ile açılan art yordam uygulamalarından veya ekranın sağ bölümünde yer alan Actions(Eylemler) bölümünden gelen seçeneklerin kullanılması gerekmektedir.
Scheduled a New Report Task(Yeni Rapor Görevi Tarifle); Bu bölümde yeni oluşturulacak raporla ilgili olarak gerekli bilgilerin tariflenmesi gerekmektedir. 
Burada Setting(Ayarlar) kısmında rapor üretilecek alan belirtilir. Daha sonra oluşturulacak olan raporun mahiyetinin belirlenmesi için  Report Data(Veri Raporu) kısmından istenilen kriterler seçilir.
 Delivery(Teslimat) kısmında ise oluşturulacak olan bu raporların hangi kullanıcıya iletileceği belirtilmelidir.
Scheduled(Tarifleme) kısmında da raporun hangi zaman aralıkları ile üretileceği hususu belirtilecektir. Create Scheduled(Tarif oluştur) seçeneği ile yeni bir tarif oluşturulması mümkündür.
Add or Remove Reports for a Report Task(Rapor Görevi ekle veya sil); Bu bölümde daha önceden oluşturulan bir rapor üzerinde işlemlerin yapılması raporun içeriğinin değiştirilmesi mümkündür.
Rapor üzerinde daha önceden var olmayan bir kriterin eklenmesi veya çıkartılması bu ekran üzerinde o kriterin işaretlenip veya işaretinin kaldırılması ile sağlanır.
Generate Reports Now(Şimdi Rapor Oluştur); Yukarıdaki kriterlerden farklı olarak o anda üretilmesi istenen raporların oluşturulması bu bölümde gerçekleştirilir.
Bu seçenek sayesinde istenilen kriterlerin girilmesinde hızlıca raporların üretilmesi mümkündür.
Rapor kriterlerinin girilmesinden sonra rapor formatının belirlenmesi ve OK(Tamam) tuşuna basılmasından sonra raporun hazırlanması sürecinin nasıl olacağının belirlenmesi gerekmekte.
…ve rapor oluşturulmakta…..
Sonuç oluşturulması istenen rapor belirtildiği gibi html formatında önünüzde…
Bu makalede File Server Resource Manager(FSRM)(Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi)  kurulumunu ve kullanımı hakkında açıklamalar yapmaya çalıştım. ….umarım bu makalede faydalı olmuştur…Bir sonraki makalede görüşmek üzere…
Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: