Başlangıç > Güvenlik > SEPM; Policies(Politikalar)-Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma)

SEPM; Policies(Politikalar)-Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma)

Merhaba…Symantec Endpoint Protection(SEP) yazı serisine Symantec Endpoint Protection Manager; Policies(Politikalar) makalesi ile devam ediyoruz. SEP Sunucusu hakkında genel bilgilerin verildiği, istemcilerin durumlarının gösterildiği  kısacası uygulamanın can damarı da denebilir.
Ağ dahilinde uygulanacak olan politikaların, içeriklerinin düzenlendiği kısımdır. Varsayılan  kurulum sonrası SEP üzerinde hazır bulunan ve çalışır durumda bazı politikalar ve gerektiği zaman kullanılması için bekletilen farklı özellikte politikalar bulunur. Altı adet alt ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma), Firewall(Güvenlik Duvarı), Intrusion Prevention(Saldırı Önleme), Application and Device Control(Aygıt ve Uygulama Kontrol), LiveUpdate(Güncelleme),Exceptions(İstisnalar) dır.  
Politikaların oluşturulması sonrası, Active Directory ortamında kullanılan Group Policy Object(GPO) linkleme işleminin hemen hemen aynısını kullanarak, istenilen grup için istenilen politika atanabilir. x86 bit veya x64 bit sistemler, sunucular, test makinaları için gruplama yapılarak bu şekilde işleme tabi tutulabilirler. Genel olarak politika oluşturma adımları basittir.Fakat hangi checkbox’ın tam olarak ne işe yaradığını yada ağ üzerinde nasıl bir etki vereceğini bilmek gerekir.Kurulum sonrası Program Dosyaları(Program Files) altında oluşan Yardım(Help) dosyası bu konuda hata yapmadan işlem yapmanıza yardımcı olabilir.
Politikalar için önemli bir özellikte overdraw(Yok sayma/Çigneme) işlemidir. Eğer uygulanan bir politikanın istenilen sonucu vermediğini düşünüyorsanız veya istenmeyen problemlere yol açtığını tesbit ediyorsanız, overdraw işlemi kullanılabilir. Bu işlem kullanılarak en son uyguladığınız politikayı geri alma ve eski politika ile devam edebilme şansına sahipsiniz. Sadece Antivirus / Antispyware ve LiveUpdate politikaları üzerinde overdrawing işlemine izin verilmez.
Farklı sitelerin olduğu ortamlar için, oluşturulan politikaların kolayca export(ihraç)/import(ithalat) edilebilmesi kolaylık sağlayacaktır. Bu bölümdeki ek bir özellikte Search for Applications(Uygulama Ara) kısmıdır. Politikalar oluşturulduktan sonra ilgili gruplara politikaların atanması ve sonrasında buradan istenen sorgular çalıştırılarak kontroller sağlanabilir. Örneğin OS W2K3 olan bilgisayarlar listelenip üzerlerinde çalışan uygulamalara göz atılabilir. Yada üzerlerinde çalışan uygulamaların versiyonları kontrol edilebilir. Log(Kayıt)lardan bakılarak virüs yaydığı tespit edilen bilgisayar, buradan gerekli sorgular yaptırılarak üzerinde çalışan zararlı uygulamanın fingerprint(parmak izi)‘i alınarak domain(Etki alanı) çapında yasaklanması sağlanabilir.

Şimdi Policies(Kurallar) kısmının alt ana başlıklarına bir bakalım. İlk alt ana başlık Virüs and Spyware Protection (Virüs ve Spyware Koruma) dır.
Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma); Virüs, casus, reklam, truva atı, solucan gibi zararlı yazılımların sızmasını engelleyen veya kaldırmaya  çalışan bu modül bu türlü programları engelleyen komple bir güvenlik kriteridir.
Kişisel bilgilerinizin başka kişilerin ellerine geçmesini engelleyen ve sisteminize zararlı olabilecek spyware, adware, trojan gibi yazılımları  uzak tutmaya yarayan bu modül ile hem casus yazılımlara hem de virüslere karşı önlem almak mümkündür.
Bu bölümde SEP in kurulumundan gelen politikaların kullanılmasının yanında tamamen özelleştirilmiş farklı politikalarda tanımlabilir. Şimdi bu modülü biraz daha yakından tanıyıp neler yapabildiğine bir bakalım..

Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma) modülünün seçilmesinden sonra karşılaşılan pencere incelendiğinde sağ bölümdeki pencere içinde uygulanan politikaların listelendiği görülecektir. Yeni bir politika oluşturmak için bu bölümde boş bir noktada mouse(fare) un sağ tuşuna basarak gelen alt yordam uygulamlarından Add(Ekle) seçeneği seçilebileceği gibi Sol taraftaki menülerden Tasks(Görevler) bölümünden Add a Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma) seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

Bu seçim işlemi yapıldıktan sonra Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma) modülü ile ilgili politikaların ve kuralların tanımlanacağı alanların bulunduğu bir pencere açılır. Bu pencerenin sol bölümünde hazırlanacak olan politikaların hangi tür işletlim sistemleri için hazırlandığı belirtilmelidir. Bu bölümde hem Windows hemde Mac sistemleri için polikalar oluşturulabilir. Bu yazı dizisinde ele alınacak konular Windows Sistemler üzerinde çalıştırılacak uygulamalar için olup MAC Sistemler de çalıştırılabilmesi için yapılması gerekenler daha sonraki MAC Sistemleri için hazırlanacak makalelerde tanımlanacaktır.
İşletim sistemi seçimi yaptıktan sonra hazırlanacak politikaların başlıkları ve alt başlıkları biçiminde tanımlamaları yapılması için oluşturulmuş olan çalışma alanında Scheduled Scans, Protection Technology, Email Scan, Advanced Options alt ana başlıklarında işlemler yapılabilir.
Politikaların tanımlanması işine ilk önce Scheduled Scan alt ana başlığındaki sekmeleri kullanarak başlıyoruz. Scheduled Scan alt ana başlığı altında Administrator-Defined Scans(Yönetici Tarama Tanımları) başlığında yeni bir Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma) politikası oluşturmak için açılan bu pencerede ilk önce gelen Policy Name(Politika Adı) bölümüne bir isim ataması yapılması gerekmektedir.

İsim ataması işlemi tamamlandıktan sonra sol bölümdeki bölümden Scheduled Scan(Zamanlandırılmış Tarama) başlığı altında sol bölümde iki başlık altında (Scan(Tara) ve Advanced(Gelişmis)) tarama işlemlerinin hangi koşullarda ve ne zaman yapılacağının tariflenmesi işlemleri yapılır.
Bu bölümde var olan değerlerin kullanılarak tarama işlemleri için bu kriterlerin kullanılması sağlamak için Edit(Düzenle) tuşu kullanılıp bu bölümde gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanabilirken var olan politikalardan farklı olan yeni bir politika oluşturmak için Add(Ekle) tuşu kullanılarak yeni bir politika oluşturma işlemlerine başlanır.

Buna göre Add(Ekle) seçeneği seçilerek açılan pencerede yeni bir tarama zamanlaması ayarlaması yapılabilir. Bunu yapmak için “Create a new scheduled scan(Yeni bir tarama zamanlaması oluştur)” seçeneğini seçip OK(Tamam) tuşuna basılması gerekmektedir.

Bu işlem tamamlandıktan açılan yeni pencerede ilk önce Tarama işleminin diğer tarama işlemlerinden ayrılmasını sağlamak için bir isim ataması işlemi yapılır. Daha sonra 5 alt sekme halinde bulunan tarama tipleri ve işlemleri tanımlanır. Bu sekmelerden ilki Scan Details(Tarama Detayları) sekmesidir. Bu sekme seçilmesinde Scan Type(Tarama Tipi) seçeneklerinin birisi seçilip, Scan the following folders(Seçilen klasörleri tara) seçeneği ile tüm bir sistemin taranması yerine bu bölümde seçimi yapılan klasörlerin taranması yapılabilir. Ayrıca Scan only selected extensions(Sadece seçilen uzantıları tara) seçeneği ile de tüm dosya tiplerinin yerine bu bölümde tanımlanan dosya tiplerinin taranması işlemleri yapılabilir.

Tarama zamanlaması işlemlerindeki diğer bir sekme Insight Lookup(Arama içgörüsü) seçeneğidir. Bu sekme içinde tarama işleminin hangi düzeyde yapılacağı tanımlanır. Veya tekrarlanan durumlarda hangi eylemin yapılacağı tanımlanır.

Bu bölümdeki diğer bir sekme ise Schedule(Zamanlama) sekmesidir. Bu bölümde tarama işleminin hangi zaman diliminde yapılacağının tanımlaması yapılır.

Diğer bir sekme ise Actions(Aksiyonlar) tarama işlemi sırasında karşılaşılabilecek bir durum karşısında nasıl bir davranışta bulunacağı tanımlanması için bu bölüm kullanılır.

ve son sekmede ise sistem içinde virütük bir sorunla karşılaşılması durumunda kullanıcıların bilgilendirilmesi maksadıyla kullanıcıya gönderilmesi istenen uyarı mesajının içeriği tanımlanır.
Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra istenmesi halinde Save a copy as a Scheduled Scan Template(Tarama zamanlamalası şablonu olarak kaydet) seçeneğini seçip OK(Tamam) tuşuna basılarak (Virüs ve Spyware Koruma)  başlığına geri dönüş yapılır.

Bu bölümde ikinci sekme olan Administrator-Defined Scans(Yönetici Tarama Tanımları) bölümündeki diğer bir sekme olan  Advanced(Gelişmiş) sekmesi açılır. Tanımlanan tarama işlemleri sırasında uygulanacak olan kuralların belirleneceği, tarama işlemlerinin zamanlamasının yapılması ve bu tarama işlemleri sırasında istemci üzerinde nasıl bir davranışta bulunacağı gibi tariflemeler yapıldıktan sonra diğer başlıkların incelenmesi için ilgili alt başlık seçilir.
Politikaların tanımlanması işine Protection Technology(Koruma Teknolojisi) alt ana başlığı ile devam ediyoruz. Bu bölümde kendi içinde 3(üç) farklı alt başlık içinde detaylandırılmıştır. Bu bölümde tarama yapılacak dosya türlerinin belirlenmesi, riskli durumlarda hangi aksiyonların alınması gerektiği  gibi kuralların tanımlaması yapılır.

Bu bölümdeki ilk alt başlık Auto-Protect(Otomatik Koruma) seçeneğidir. Bu seçenek içinde işlemler 4(dört) sekme halinde sıralanmıştır. Bunlardan ilki Scan Details(Tarama Detayları) sekmesidir. Otomatik olarak tarama işleminin yapılıp yapılmayacağının belirtildiği bu alanda ne tür dosyaları  otomatik olarak taranacağı,ağ üzerinde bu işlemlerin yapılıp yapılmayacağı gibi birden fazla kriter çerçevesinde bu bölümdeki tanımlamalar yapılır. Bu bölümde tanımlanan kriterin istemciler tarafından değiştirilmesine engel olmak için ilgili kriterin yanındaki kilit sembolunun üzerine basılması yeterli olacaktır.

Sıra Protection Technology(Koruma Teknolojisi) başlığı altındaki Auto-Protect(Otomatik Koruma) seçeneğinin bir başka sekmesi Actions(Eylemler) sekmesidir. Bu bölümde riskli bir durumla karşılaşılması durumunda hangi eylemin yapılacağını tariflenmesi yapılır. Burada Detection(Tespit) kısmındaki herbir eylem için ayrı ayrı eylemlerin tanımlanması gerekmektedir. Bu bölümde tanımlanan kriterin istemciler tarafından değiştirilmesine engel olmak için ilgili kriterin yanındaki kilit sembolunun üzerine basılması yeterli olacaktır.

Auto-Protect(Otomatik Koruma) seçeneğinin bir başka sekmesi Notifications(Uyarılar) sekmesidir. Herhangi bir riskli durumun tespit edilmesinde kullanıcıların bilgilendirilmesi için çeşitli biçimlerde uyarı mesajlarının gösterilmesi işlemleri bu bölümde tanımlanır.

Auto-Protect(Otomatik Koruma) seçeneği altındaki son sekme ise Advanced(Gelişmiş) sekmesidir. Bu bölümde otomatik koruma sürecinin hangi durumda başlatılacağı veya kapılacağı gibi hususların tanımlaması yapılır.

Protection Technology(Koruma Teknolojisi) başlığı altındaki bir diğer seçenek Download Protection(İndirme Koruması) bölümüdür. Bu bölümdeki seçenekler kullanılarak internet ortamından indirilen dosyaların içeriklerinin denetlenmesi ve bu yöntemle doğması muhtemel sorunların önüne geçilmesi planlanmaktadır.  Bu kısım da 3(üç) alt sekmeden oluşur.
Bunlardan ilki Download Insight(İndirme Kavramı) sekmesidir. Bu sekme içindeki kriterler kullanılarak indirilecek dosyaların henüz indirme işlemi tamamlanmadan dosya bütünlüğüne bakıp içinde zararlı sayılabilecek içeriklerin olup olmadığının tespiti yapılabilir. Zararlı olabilecek içerikleri de otomatik olarak karantina altına alır.Bunu yaparken duyarlılık seviyesi ayarlanabilir.

Download Protection(İndirme Koruması) bölümündeki bir diğer  sekme Actions(Eylemler) sekmesidir. Bu bölüümde riskli bir durumla karşılaşılması durumunda hangi eylemin yapılacağını tariflenmesi yapılır. Kötü amaçlı dosyaların bulunması durumumda özellikle yapılması istenen eylemler bu bölümde tanımlanır.Bu bölümde tanımlanan kriterin istemciler tarafından değiştirilmesine engel olmak için ilgili kriterin yanındaki kilit sembolunun üzerine basılması yeterli olacaktır.

Download Protection(İndirme Koruması) bölümündeki son sekme Notifications(Uyarılar) sekmesidir. Herhangi bir kotü maksatlı dosya bulunması durumunda kullanıcıların bilgilendirilmesi için gönderilecek mesaj ve içeriği bu bölümde tanımlanır.

Protection Technology(Koruma Teknolojisi) başlığı altındaki bir başka alt başlık Symantec Online Network for Advanced Response(SONAR)-Geleneksel virüs ve casus yazılım algılama sistemleri  bu tehditler oluştuktan sonra karşı eylemler niteliğindedir ancan SONAR eylem oluşmadan  tehditleri ele almak için oluşturulmuştur. SONAR gelişen ve bilinmeyen tehditleri tespit sezgisel olarak algılar ve gerçek zamanlı koruma sağlar. Kısacası “sıfır-gün” koruma yöntemi diye nitelendirilen bir koruma mekanizması sağlar.
SONAR alt başlığında 2(iki) sekme halinde ayarlamaların yapılması sağlanmıştır. Bunlardan ilki SONAR Settings(Sonar Ayarları) dır. Bu bölümde SONAR ile ilgili temel ayarlamalar yapılır.

SONAR alt başlığındaki diğer sekme TruScan Legacy Client Settings(Miras yolu ile istemci ayarları) dır. Bu bölümdeki kriterler kullanılarak muhtemel bir risk durumunda uygulamanın  duyarlılık düzeyi ayarlamaları yapılır. Tehditler karşında nasıl bir eylem verileceği de yine bu kısımda tanımlanır.

Sıra Email Scans(Elektronik Posta Taramaları) alt ana başlığında.Bu bölümde istemciler tarafından herhangi bir biçimde alınan kullanılan elektronik posta hizmetlerinin yürütümü sırasında karşılaşılabilcek riskli durumların önüne geçmek için gerekli ayarlamalar yapılır. 
Bu bölümde kendi içinde 3(üç) alt ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki Internet Email Auto-Protect(İnternet Elektronik Posta Otomatik Koruma) alt ana başlığıdır. Bu başlık seçildiğinde ineternet ortamından alınan elektronik posta hizmetlerinin yürütümü sırasında yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerin belirleneceği 4(Dört) sekme bulunmaktadır.
Şimdi bu sekmelerin detaylarına bir bakalım. Bu bölümdeki sekmelerden ilki Scan Details(Tarama Detayları) dır. Elektronik postaların riskler yönünden taranıp taranmayacağının belirlendiği , taranacak ise hangi dosya türlerinin taranacağı ve hatta sıkıştırılmış dosyaların hangi seviyede taramaya tabii tutulacağı bu bölümde tariflenir.

Internet Email Auto-Protect(İnternet Elektronik Posta Otomatik Koruma) alt ana başlığı altında ki diğer bir sekme Actions(Eylemler) kısmıdır.  Bu bölümde riskli bir durumla karşılaşılması durumunda hangi eylemin yapılacağını tariflenmesi yapılır. Burada Detection(Tespit) kısmındaki herbir eylem için ayrı ayrı eylemlerin tanımlanması gerekmektedir. Bu bölümde tanımlanan kriterin istemciler tarafından değiştirilmesine engel olmak için ilgili kriterin yanındaki kilit sembolunun üzerine basılması yeterli olacaktır.

Internet Email Auto-Protect(İnternet Elektronik Posta Otomatik Koruma) alt ana başlığı altında ki üçüncü  sekmesi Notifications(Uyarılar) sekmesidir. Herhangi bir riskli durumun tespit edilmesinde kullanıcıların bilgilendirilmesi için çeşitli biçimlerde uyarı mesajlarının gösterilmesi işlemleri bu bölümde tanımlanır. Ayrıca sadece istemci tarafında değil SEP yöneticisi tarafında da uyarı mesajlarının görüntülenmesi sağlanabilir.

Internet Email Auto-Protect(İnternet Elektronik Posta Otomatik Koruma) alt ana başlığı altında ki son sekme Advaced(Gelişmiş) tir. Bu bölümde de elektronik posta hesapları ile ilgili ayarlamalar yapılır. Posta trafiğinde kullanılacak port(kapı) adresleri, ne türlü bir iletişim sağlancağı ve riskli durumda karşılaşılması durumunda nasıl davranılacağı gibi bazı bilgiler bu kısımda tanımlanır.

Email Scans(Elektronik Posta Taramaları) alt ana altındaki diğer bir seçenek Microsoft Outlook Auto-Protect dir. Bu bölümde de Scan Details(Tarama Detayları), Actions(Eylemler) ve Notifications(Uyarılar) gibi sekmelerde işlemler yapılmaktadır. Sekmelerin içerikleri aynen diğer bölümlerdeki gibidir.O yüzden bundan sonraki bölümlerde aynı olan sekmeleri tektek açıklamak yerine sadece bilgi vermeyi daha doğru bulmaktayım.
Scan Details(Tarama Detayları); Elektronik postaların riskler yönünden taranıp taranmayacağının belirlendiği , taranacak ise hangi dosya türlerinin taranacağı ve hatta sıkıştırılmış dosyaların hangi seviyede taramaya tabii tutulacağı belirlenir,
Actions(Eylemler); Bu bölümde riskli bir durumla karşılaşılması durumunda hangi eylemin yapılacağını tariflenmesi yapılır. Burada Detection(Tespit) kısmındaki herbir eylem için ayrı ayrı eylemlerin tanımlanması gerekmektedir. 
Notifications(Uyarılar); Herhangi bir riskli durumun tespit edilmesinde kullanıcıların bilgilendirilmesi için çeşitli biçimlerde uyarı mesajlarının gösterilmesi işlemleri bu bölümde tanımlanır. Ayrıca sadece istemci tarafında değil SEP yöneticisi tarafında da uyarı mesajlarının görüntülenmesi sağlanabilir.

Email Scans(Elektronik Posta Taramaları) alt ana altındaki son seçenek Lotus Notes Auto-Protect dir. Bu bölümde de Microsoft Outlook Auto-Protect seçeneğinde olduğu gibi Scan Details(Tarama Detayları), Actions(Eylemler) ve Notifications(Uyarılar) gibi sekmelerde işlemler yapılmaktadır. Sekmelerin içerikleri aynen diğer bölümlerdeki gibidir.

Bu son bölümde Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma) başlığı altındaki son Windows Ayarı kısmı Advanced Options(Gelişmiş Seçenekler) dir. Bu bölümdeki ayarlar da 3(üç) alt başlık içinde toplanmıştır. Bunlar Global Scan Options(Global-Bütünsel Tarama Seçenekleri),Quarantine(Karantina) ve Miscellaneous(Çeşitli) dur.
Bu seçeneklerden ilki Global Scan Options(Global-Bütünsel Tarama Seçenekleri) dır. Bu kısımdaki seçenekler özelleştirilerek dosyaların taranması sırasında takip edilecek yöntemin belirtilmesinden ağ ortamında taramanın yapılıp yapılmayacağına bu bölümde karar verilir.

Advanced Options(Gelişmiş Seçenekler) başlığı altındaki diğer bir alt başlık Quarantine(Karantina) dır. Sistemlerdeki muhtemel riskleri ortadan kaldırmak veya başka sistemlere bu sorunları yaymasını engellemek maksadıyla alınması gereken tedbirler bu bölümde tanımlanır. Bu bölümdeki tanımlamalar iki sekme halinde sıralanmıştır.
İlki General(Genel) dır. Bu bölümde SEP in yeni bir riskli durumla karşılaştığı zaman nasıl davranması gerektiği, muhtemel karantina durumunda riskli dosyaların nerede izole edileceği gibi hususları iie ilgili tanımlar yapılır.

Diğer sekme Cleanup(Temizleme) de ise riskli dosyaların temizlenmesi sürecinde takip edilecek yol tanımlanır. 

Advanced Options(Gelişmiş Seçenekler) başlığı altındaki son seçenek Miscellaneous(Çeşitli) dur. Bu seçeneğin altındaki sekmelerin kullanılması ile şu ana kadar tanımlanan tüm kriterlerin dışında kalan diğer kriterlerin tanımlaması yapılır. Yine bu tanımlamalar yapılırken 4(dört) sekme halinde yapılması gerekmektedir.
Bu sekmelerin ilki Miscellaneous(Çeşitli) dir. SEP ile Windows Security Centre arasındaki irtibatın nasıl sağlanacağından, güvenlik risklerinin değişmesi durumunda hangi web sayfasına gidileceğinin belirtilmesine kadar olan tanımlamalar bu bölümden yapılır.

Miscellaneous(Çeşitli) seçeneğinin altındaki  Log Handling(Kayıt Tutma) bölümünde ise Virüs and Spyware Protection bölümünde çeşitli biçimlerde gelen kayıtların hangi biçimde tutulacağının belirlenmesi, hangilerinin tutulacağı ve hangi zaman sürecine göre tutulacağı gibi kriterler belirtilir.

Miscellaneous(Çeşitli) seçeneğinin altındaki diğer bir sekme Notifications(Bilgilendirme) dir. Herhangi bir riskli durumun tespit edilmesinde kullanıcıların bilgilendirilmesi için çeşitli biçimlerde uyarı mesajlarının gösterilmesi işlemleri bu bölümde tanımlanır. Ayrıca sadece istemci tarafında değil SEP yöneticisi tarafında da uyarı mesajlarının görüntülenmesi sağlanabilir.

Miscellaneous(Çeşitli) seçeneğinin altındaki son sekme Virtual Images(Sanal Imaj) dır. Bu bölümdeki seçenekler yardımı ile yöneticiler veya kullanıcıları için istisnai sanal makine uygulamaları oluşturulur. Bu durum özellikle sanal ortamlarda performans gerektiren durumlarda son derece önem arz eden bir durumdur.
Bu makalede Policies(Politikalar) başlığı altında Virüs and Spyware Protection(Virüs ve Spyware Koruma) seçeneği içindeki seçeneklerde kriterlerin nasıl hazırlandığını gördük. Bundan sonraki bölümlerde yine Policies(Politikalar) başlığı altındaki diğer seçeneklerin detaylarına bakıyor olacağız.
SEP Manager ile ilgili diğer makaleler de hazırlanmakta olup ….umarım bu makalede faydalı olmuştur…Bir sonraki makalede görüşmek üzere… 

 

 
Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: