Başlangıç > Windows 2012 Server > Windows Server 2012; Görev ve Özellik Ekleme(Add role and Feature)

Windows Server 2012; Görev ve Özellik Ekleme(Add role and Feature)

Merhaba… Windows Server 2012 yazı dizisine yeni bir makale ile devam ediyorum. Bu bölüme kadar olan makalelerde Windows Server 2012 hakkında genel bilgileri verip Windows Server 2012 yi tanımaya çalıştık. Bundan sonraki makalelerde ise Windows Server 2012 üzerindeki yetenekleri kullanıp alt yapımıza nasıl entegre edebiliriz, işlerimizi nasıl daha kolay yapabiliriz veya  geliştirebiliriz gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Bu bölümdeki ilk makalemiz Windows Server 2012 üzerine bir görevin veya özelliğin nasıl eklendiği nasıl yönetildiği hakkında olacaktır. Önceki Windows Server serilerinden de hatırlanacağı gibi bir sunucu üzerine herhangi bir görevin veya özelliğin yüklenmesi işlemi Windows Server Manager başlığı içindeki özellikler kullanılarak yapılmaktadır.

Windows Server 2012 işletim sisteminde oturum açıldığında ilk açılışta Server Manager konsolu otomatik olarak açılacaktır.Server Manager konsolu Windows 2008 ya da Windows 2008 R2’de olduğu gibi görev çubuğundaki kısayola tıklayarak ta başlatılabilir. Aynı zamanda Metro-UI tasarımlı Start menü arayüzünden de yine Server Manager kısayolunu kullanarak konsolu başlatabilirsiniz.

Not : Metro-UI Start menü arayüzüne ulaşmak için aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi gelen sağ ekran menüsünden Start linkine tıklamanız yeterlidir.Metro-UI nin faydaları ve kabiliyetlerini gösteren Windows 8; Genel Görünüm adlı makalenin okunması şiddetle öneririm.

Welcome To Server Manager” başlıklı içinde Server Manager kısa yolları üç ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Dashboard(Gösterge Paneli), Local Server(Yerel Sunucu) ve All Server(Tüm sunucular) dır. Bunların dışındaki diğer başlıklar sunucuya eklenen rol(görev) veya feature(özelliklere) değişkenlikler göstermektedir. Ayrıca  yine Server Manager başlığı içinde alt yön ok tuşuna basıldığında o anda hangi program dizini için de işlem yapıldığı görülebilmekte dizinler arasında geçişler yapılabilmektedir.

Windows Server 2012 de sunucu üzerine herhangi bir görev veya özellik eklemek için  Server Manager(Sunucu Yöneticisi) konsolundaki Dashboard(Gösterge Paneli) ekranındak, Quick Start(Hızlı başlangıç) içinde Rollers(Görevler) ve Features(Özellikler) ekleme işlemlerinin yapılması mümkündür.

Ayrıca yine bu bölümde işlemlerin yapılması için üst menüdeki Manage(Yönet) özelliği içindeki seçeneklerden Add roles and features(Görev ve özellik ekle) kısayolu kullanılabilmektedir. Bu iki yöntemden herhangi  birisi kullanılarak başlatılan Add roles and features(Görev ve özellik ekle) sihirbazı kullanılarak sunucu üzerinde işlemlerin yapılması mümkün olmaktadır. 

Add roles and features(Görev ve özellik ekle) sihirbazının çalıştırılmasından sonra bu sihirbazın kullanım amaçlarını ve ilgili bilgileri gösteren “Before You Begin(Başlanğıçtan önce)” ekranı ile karşılaşılır. Bu açıklamaların her görev ya da özellik eklemek istediğimizde karşımıza gelmemesi için “Skip this page by default(Varsayılan olarak bu sayfayı atla)” kutucuğunu işaretlenebilir. Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.

Karşımıza Select Installation Type(Kurulum tipi seçimi) ekranı gelecektir. Bu aşamada sunucu üzerinde veya ağ içindeki bir sunucu üzerinde işlem yapılacağının belirtmek için kurulum tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Yerel sunucu üzerinde işlem yapılacak ise Role-based or feature-based installation (Görev tabanlı veya özellik tabanlı kurulum) seçeneği veya ağ içindeki herhangi bir sunucu üzerinde işlem yapılacak ise Remote Desktop Services scenario-based installation(Uzak Masa Üstü Servisi tabanlı kurulum) seçeneği seçimi yapılarak bir sonraki adım için Next(İleri) tuşu ile ilerlenir.

Role-based or feature-based installation (Görev tabanlı veya özellik tabanlı kurulum) seçeneği yerel sunucu sistemi üzerine herhangi bir görev yada özellik eklemek için kullanılırken,

Remote Desktop Services scenario-based installation seçeneği ile de etki alanı ortamında sanal masaüstü altyapılarının (virtual desktop infrastructure – VDI) kurulumu ya da eski adıyla terminal servisler olan yeni adıyla uzak masaüstü servisleri kullanırak ağ içindeki herhangi bir sunucunun yönetilmesi veya onun üzerinde herhangi bir görev yada özellik yükleme işlemlerinin yapılması mümkündür.

Biz bu aşamada Role-based or feature-based installation (Görev tabanlı veya özellik tabanlı kurulum) seçeneği seçili iken Next(İleri) tuşu ile bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

Bir sonraki şekilde Select destination server(Hedef Sunucuyu Seç) ekranı gelecektir. Bu ekranda görev veya özellik eklemesi için kullanılacak sunucu ya da sunucu grubunun seçimi yapılacaktır. Sunucu grup oluşturulması ve oluşturulan sunucu grubuna sunucuların yerleştirilmesi süreci     lar üzerine yapacağımızı belirliyoruz. Select a server from the server pool(Sunucu havuzundan sunucu seç) seçeneği ile Server Manager konsolumuzda hali hazırda mevcut sunucu havuzundan seçeceğiniz sunucular üzerine bu rol ya da feature’ları ekleyebileceğiniz gibi, Select a virtual hard disk seçeneği ile de bir sanal sistemin VHD dosyasını gösterip onun üzerine de yine bu kurulumu yapabiliriz. Biz bu aşamada yerel sunucu üzerine görev ve özellik ekleme işlemini gerçekleştireceğimiz için Select a server from the server pool(Sunucu havuzundan sunucu seç) seçeneği seçili durumda listedeki sunucuyu seçip Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçiş yapılır.

Bir sonraki adımda Select Server Roles(Sunucu Görevi Seç) penceresi ile karşılaşılır.Bu bölümde sunucu üzerine yüklenecek olan görevin seçimi yapılacaktır. Biz bu bölümde sunucuya yazıcı sunucusu(Print Server) görevi atayacağımız için Print and Document Services(Yazıcı ve Doküman Servisi) seçeneğini işaretleyip bir sonraki adım içi Next(İleri) tuşuna basılır.

Bir sonraki adımda söz konusu görev için gerekli olacak özelliklerin yüklenmesini sağlayacak ekran ile karşılaşılır. Aslında bu ekran bir bilgilendirme ekranıdır. Çünkü yüklenmek istenen görev ile onun çalışmasını sağlayacak özelliklerin aynı sunucu üzerinde olmasını gerektiren bir durum yok.. Ancak biz her ikisinin tek sunucu üzerine yüklenmesini istediğimiz için Add Features(Özellik Ekle) seçeneğine basıp bir sonraki adıma geçiş yapıyoruz.

Yeni ekranda sistem üzerinde yüklenecek görev ve özelliklerin artık seçildiği görülmekte. Görevin atanması için Next(İleri) tuşu ile ilerlenir.

Bir sonraki adımda yüklenmek istenen görevin ihtiyaç duydugu tüm özelliklerin artık otomatik olarak seçili bir biçimde gelsdiği görülecektir istenmesi halinde ilave özelliklerinde seçilip eklenmesi ile bir sonraki adıma geçilir. Bir sonraki adım için Next(İleri) tuşu kullanılır.

Sonraki adımda yüklenmek istenen görev hakkında genel bilgiler verip bu göreve aşt önemli bazı ip uçlarının belirtildiği bir bilgilendirme ekranı ile karşılaşılır. Bu ekranı dikkatlice inceledikten sonra işleme devam etmek için Next(İleri) tuşu kullanılır.

Yeni adımda sunucu üzerinde yüklenecek görevin tür seçimi yapılacaktır.Yapılacak olan bu seçim sunucuya yüklediğiniz görevin hangi işleme yaracağını kullanıcılarınızın sunucuyu hangi işlem için kullanılacağınıntayin edileceği kısımdır. Biz sunucumuzun yazıcı yönetimi için görevlendireceğimiz için sadece “Print Server(Yazıcı Sunucu)” seçeneği seçimini yapıp bir sonraki adım için Next(İleri) tuşuna basıyoruz. Ancak istenirse aynı sunucu internet yazıcı hizmetlerinin kullanımına veya dagınık biçimdeki tarayıcıların yönetimi için de görevlendirilebilecektir.

Sunucu görevlendirmesi için gerekli olan tüm hazırlıklar tamamlanmış ve kurulumum başlatılması için Install(Yükle) seçeneği seçilip ilerlenir. Eğer bu yapılandırma birden fazla kez kullanılacak veya konfigurasyonun bir yedeğinin alınması istenirse “Export configuration settings(Yapılandırma ayarlarını gönder)” seçeneği ile kurulum için yapılan tüm bu ayarlama ve işlemleri sizin göstereceğiniz bir yere kayıt edip daha sonraki işlemler için kullanabilirsiniz.

Install(Yükle) seçeneğinden sonra özelliklerin ve görevin yüklenmesi süreci başlatılır. Bu süreç tamamlandıktan sonra Close(Kapat) tuşu kullanılarak kurulum işlemi tamamlanır. Görevin veya özelliklerin yüklenmesi sürecünde bu ekranda beklenmesi zorunluluğu yoktur. Close(Kapat) seçeneğine basıp bu ekranın kapıtılmasından sonra kurulum süreci Flag(Bayrak) biçimindeki Tasks(Görevler) kısayolundan da takip edilebilir.

Kurulumun tamamlanmasından sonra Server Manager (Sunucu Yönetimi) konsoluna kurulumu yapılan görevin veya özelliğin kısa yolu gelecektir.  Buraya kadar olan bölümde sunucu üzerine herhangi bir görevin veya özelliğin yüklenmesi süreçlerini takip etmeye çalıştık. Bundan sonraki bölümlerde ağ içindeki diğer sunuculara uzaktan görev veya özellik yükleme veya onlar üzerindeki görev veya özelliklerin nasıl yönetileceğini anlatmaya çalışacağım. 

Bunun için Select Installation Type(Kurulum tipi seçimi) ekranında ağ içindeki herhangi bir sunucu üzerinde işlem yapılmasına imkan veren Remote Desktop Services scenario-based installation(Uzak Masa Üstü Servisi tabanlı kurulum) seçeneği seçimi yapılarak bir sonraki adım için Next(İleri) tuşu ile ilerlenir.

Remote Desktop Services scenario-based installation seçeneği ile de etki alanı ortamında sanal masaüstü altyapılarının (virtual desktop infrastructure – VDI) kurulumu ya da eski adıyla terminal servisler olan yeni adıyla uzak masaüstü servisleri kullanırak ağ içindeki herhangi bir sunucunun yönetilmesi veya onun üzerinde herhangi bir görev yada özellik yükleme işlemlerinin yapılması mümkündür.

Remote Desktop Services scenario-based installation(Uzak Masa Üstü Servisi tabanlı kurulum) seçeneği seçimi yapılarak bir görev ataması veya özellik yüklenmesi sırasında ağ içinde ancak bir çalışma grubu içindeki bir sistem üzerinde işlem yapılmasının mümkün olmadığını yanlızca bir etki alanı içindeki sistem üzerinde ve kurulum yetkilerine sahip olunması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı ile karşılaşması çok sık görülen bir uyarıdır. 

Bu uyarıdan sonra görev yada özelliğin yüklenmesi süreçleri diğer yöntemden pek farklı değil ancak bazı kritik noktaların olduğuda hem göze çarpmakta. Remote Desktop Services scenario-based installation(Uzak Masa Üstü Servisi tabanlı kurulum) seçeneği seçimi yapıldıktan sonra gelen ilk ekranda kurulumun dağıtım yönteminin tercihinin yapılması istenmektedir. Burada;

Standard deployment(Standart Dağıtım); bir veya birden fazla sunucuda Remote Desktop Services(Uzak Masa Üstü Servisleri) kurulmasına, ayarlanmasına veya görevin atanmasına imkan verirken,

Quick Start(Hızlı Başlangıç);Uzak masa üstü uygulamaları kolleksiyonlarının oluşturulmasına ve yayımlanmasına imkan veren paketlerin oluşturulması için bir sunucu üzerine Remote Desktop Services(Uzak Masa Üstü Servisleri) in kurulmasını sağlar.

Standard deployment(Standart Dağıtım) yönteminde; dağıtım senaryolarının hazırlanması(Deployment Scenario), yüklenecek olan görev ile ilgili servislerin yüklenmesi veya seçilmesi(Role Services), aynı uygulamaları yayınlayan birden fazla uzak masa üstü sunucusu arasındaki yük dağılımı dengelemek için kullanılan RD Connection Broker(Uzak Masaüstü Erişim Yöneticisi-düzenleyicisi), kullanıcıların ilgili uygulama sunucularına tektek bağlanarak kullandıkları uzak masaüstü hizmetlerinin RemoteApp teknolojisi ile web arayüzünden erişmelerine imkan veren RD Web Access(Uzak Masaüstü Web Erişimi) ve kullanıcıların sanal sistemlerde sadece oturum açmak değil ayrıca o sistemlerdeki masa üstü uygulamalarına direkt olarak erişim imkanı veren RD Virtualization Host(Uzak Masa üstü sanallaştırma kaynağı-sistemi) seçeneklerinde gerekli tanımlamaların yapılması yeterli olacaktır.Saydığımız bu seçeneklerden RD Connection Broker(Uzak Masaüstü Erişim Yöneticisi-düzenleyicisi), RD Web Access(Uzak Masaüstü Web Erişimi) ve RD Virtualization Host(Uzak Masa üstü sanallaştırma kaynağı-sistemi) seçenekleri ayrı birer makale konusu olduğu için bu bölümde detaylandırımadı ancak söz konusu özellikler Windows Server 2012 Serisi makale dizisi içinde ilerleyen zaman için de yayımlanacaktır.

Bu kadar detay verildikten sonra tekrar kurulumumuza dönelim.

Biz ilk önce Standard deployment(Standart Dağıtım) yöntemini kullanarak bu servisin kurulması sürecini takip edeceğiz. Standard deployment(Standart Dağıtım) seçimi yapılıp Next(İleri) tuşu ile ilerlendiğinde gelinen aşamada dağıtımın yapılması için kulllanılacak senaryonun belirlenmesi istenmektedir. Bu bölümdeki seçeneklerden;

Virtual machine-based desktop deployment(Sanal Makine tabanlı masaüstü dağıtımı);Sanal masaüstü uygulamaları ve uzak erişim uygulamalarıda dahil olmak üzere sanal makine tabanlı uygulamaları dağıtmak için kullanılır.

Session-based desktop deployment(Oturum-tabanlı masaüstü dağıtımı);Oturum tabanlı masaüstü uygulamaları ve uzak erişim uygulamalarını dağıtmak için kullanılır. Yukarıda bahsettiğim gibi bu konulara sadece önbilgi vermek anlamında deyinip geçiyorum..Bu ve buna benzer bazı konuları ilerleyen makalelerde yayınlayacağım.

İlk önce Virtual machine-based desktop deployment(Sanal Makine tabanlı masaüstü dağıtımı) yönetimi ile Session-based desktop deployment(Oturum-tabanlı masaüstü dağıtımı) yöntemlerinin kurulumları aynı aslında sadece Virtual machine-based desktop deployment(Sanal Makine tabanlı masaüstü dağıtımı) yöntemi seçildiğinde RD Virtualization Host(Uzak Masa üstü sanallaştırma kaynağı-sistemi) servisi, Session-based desktop deployment(Oturum-tabanlı masaüstü dağıtımı) yöntemi seçildiğinde RD Session Host(Uzak masaüstü oturum kaynağı-dağıtımı) servisi sisteme kurulmakta. Bunun dışında kalan diğer servisler her iki yöntem için de kurulmaktadır.Bu yüzden biz bu yöntemlerden Virtual machine-based desktop deployment(Sanal Makine tabanlı masaüstü dağıtımı) yöntemini seçip Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir. Bu adım Role Services(Görev Servisleri) nin atandığı adımdır. Bu bölümde ilk önce söz konusu servisler ile ilgili genel bilgilerin verilmesinden sonra servislerin yüklenmesi sürecine geçilmekte.

Bu adım Role Services(Görev Servisleri) penceresindeki genel dikkatlice okunmasından sonra Next(İleri) tuşu ile bir bahsedilen servislerin yüklenmesi için sonraki adımlara ilerlenir.

Role Services(Görev Servisleri) penceresinden sonraki ilk adım uygulamaları yayınlayan birden fazla uzak masa üstü sunucusu arasındaki yük dağılımı dengelemek için kullanılan RD Connection Broker(Uzak Masaüstü Erişim Yöneticisi-düzenleyicisi) servisinin yüklenmesine imkan tanıyan penceredir. Bu bölümde Server Pool(Sunucu Havuzu) içinde yer alan sunucu veya sunuculardan RD Connection Broker(Uzak Masaüstü Erişim Yöneticisi-düzenleyicisi) servisi yüklenecek olanın seçimi yapılır. Seçim tamamlandıktan sonra Next(İleri) tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.

Bu bölümde kullanıcıların ilgili uygulama sunucularına tektek bağlanarak kullandıkları uzak masaüstü hizmetlerinin RemoteApp teknolojisi ile web arayüzünden erişmelerine imkan veren RD Web Access(Uzak Masaüstü Web Erişimi) servisinin yükleneceği sunucuların da seçimi yapıldıktan sonra Next(İleri) tuşu ile ilerlenir.

ve bu bölümde kullanıcıların sanal sistemlerde sadece oturum açmak değil ayrıca o sistemlerdeki masa üstü uygulamalarına direkt olarak erişim imkanı veren RD Virtualization Host(Uzak Masa üstü sanallaştırma kaynağı-sistemi)  servisinin yükleneceği sunucu veya sunucuların seçimi yapılarak tüm bu seçimlerin ilgili sistemlere yüklenmesi sürecine başlanması için Next(İleri) tuşu ile ilerlenir.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz tüm bu servislerin bir sunucu üzerine yüklenmesi Microsoft tarafından pek önerilen bir durum değil. O yüzden bu servislerin farklı sunucu veya sunucu gruplarına yüklenmesi şiddetle önerilmektedir.

Next(İleri) tuşu ile artık yapılan tüm bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılan bu işlemlerin doğruluğunu kontrol edip “Restart the destination server automatically if required” seçeneğini işaretleyip Next(İleri) tuşu ile seçilen servislerin yüklenmesine başlanır. 

Ve mutlu son artık sistemimize gerekli olan tüm bileşenler sorunsuz bir biçimde yüklenmiş bulunmaktadır.Yukarıda da bahsettiğim gibi yüklenen bu görev ve özelliklerin yönetilmesi sürecide Server Manager (Sunucu Yönetimi) konsolundan yapılabilmektedir.

Windows Server 2012 ile ilgili diğer makalelerin de ilerleyen zamanda yayımlanacağını hatırlatarak bir sonraki makalede görüşmek üzere…Umarım faydalı olmuştur.

  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: