Başlangıç > Makaleler, Servers, Windows 2012 Server > SCCM 2012 Yenilikleri – Bölüm 2

SCCM 2012 Yenilikleri – Bölüm 2

Merhaba…SCCM 2012 ile birlikte gelen yenilikleri incelemeye makalemizin ikinci bölümünde devam ediyoruz.
SCCM 2012 – HİYERARŞİ
SCCM 2012 ile birlikte SCCM 2007’deki site hiyerarşisi oldukça değişti. Aşina olduğumuz Birincil Bölge(Primary Site) ve İkinci Bölge(Secondary Site) dışında Merkezi Yönetim Bölgesi(Central Administration Site(CAS)) ismini verdiğimiz bir başka bölge tipimiz daha mevcut..
CAS kurulumları özellikle büyük ölçekli yapılar için Microsoft’un düşündüğü bir bölge tipi. Eğer kurulum sırasında bir CAS kurulacağını belirtirseniz, ileride bu bölge aracılığı ile birden fazla birincil bölge(primary site) açabilme şansına sahip oluyorsunuz.
Eğer kurulum sırasında CAS kurmaz iseniz, o zaman ortama kattığınız ilk bölgeniz birincil bölge(primary site) oluyor ve bunun dışında bir birincil bölge kurabilme imkanınız bulunmuyor.
Bu noktada CAS’ın temel görevi hiyerarşinin en tepesinde yer alarak tüm yönetim ve raporlama faaliyetlerini yürütmektir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta , CAS’ın asla istemci görevlerini(assigments) kabul etmemesi hatta istemciler ile direkt bir iletişime geçmemesidir.
Tabii ki kısıtlı görevleri olduğu için üzerinde de yalnızca belirli görevleri barındırmaktadır.
Hiyerarşi tarafında bölgeşer arasındaki iletişimde iki yenilik bulunuyor.
Bölgeden Bölgeye(Site-To-Site) iletişimlerde dosya tabanlı çoğaltma(file-based replication) yöntemine ek olarak aynı zamanda veritabanı çoğaltma(database replication) da kullanılmaktadır.  İkincil bölge(Secondary sites) için de gereksinim olarak sunulan SQL ihtiyacı sebebi ile artık her bölge altında tüm hiyerarşi ile ilgili verileriniz veritabanı çoğaltma  ile güvenli bir şekilde bulunmaktadır.
Artık Yapılandırma Yöneticisi(Configuration Manager) 2012, bölge bilgisini güvenilen(trusted) diğer organizasyonlar(forests) içerisine de yayınlayabilmekte. Özellikle SCCM 2007’de diğer organizasyonlardaki  istemcilerin yönetilmesinde yaşanan sıkıntılar 2012 sürümünde yayınlama(publishing) teknolojisi sayesinde problemsiz gerçekleşebiliyor.
Son olarak bölge sistem görevlerinden bahsetmemiz gerekiyor. SCCM 2012 ile birlikte artık kullanılmayacak görevler mevcut. Bunlardan ilki Raporlama Noktası(Reporting Point); Raporlama noktası tüm fonksiyonalitesini Raporlama Servisleri Noktası(Reporting Services Point)na aktararak SQL Raporlama Servisleri(Reporting Services) ile daha entegre bir raporlama mekanizmasını bize sunuyor. Emekliye ayrılan bir diğer rol ise PXE Service Point.
Özellikle işletim sistemi dağıtım senoryalarının olmazsa olmazı PXE Service Point rolü, network üzerinde PXE destekli istemcilerin network üzerinden boot edilerek ilgili imajlara bağlanmasını sağlıyordu. SCCM 2012 ile birlikte bu rolün tüm görevleri artık dağıtım noktası(distribution point) üzerinde bulunuyor.
Emekliye ayrılan rollerin dışında yeni eklenen roller de mevcut.
Uygulama Katalogu Websayfası Noktası(Application Catalog Website Point): IIS gerektiren bu roller istemcilerin uygulamaların edindiği yeni özellik olan Yazılım Merkezi(Software Center)ni desteklemektedir.
Mobil Cihaz Vekil Kayıt Noktası(Mobile Device Proxy Enrollment Point): Aynı şekilde IIS gereksinimi duyan bu görev ise mobil cihazlardan gelen kayıt(enrollment) isteklerinin cevaplanması ve bu işlemleri( process) tamamlanmasını sağlamaktadır.
SCCM 2012 organizasyonunda daha öncede bahsettiğimiz gibi, ikinci bölge(secondary site) kurulumlarını kurulum sihirbazı yerine SCCM konsolu içerisinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında SCCM 2007 ‘den aşina olduğumuz Varsayılan Yönetim Noktası(Default Management Point) kavramıda kaldırılmış bulunuyor.
Artık organizasyon içerisinde, aynı bölgelerde dahi, birden fazla Yönetim Noktas(Management Point) kurulumunu gerçekleştirdiğiniz takdirde, istemciler ağ(network) daki durumlarına göre yada HTTP / HTTPS  kullanımlarına göre en uygun Yönetim Noktası(Management Point) seçimini gerçekleştirebilirler. Böylece tek bir bölge içerisinde yüksek sayıda istemci yönetimi kolaylıkla sağlanabilir. Eğer istemciler üzerinde önceden tanımlanmış bir sertifika yok ise otomatik olarak bu gereksinimi  duymayan istemcilere Yönetim Noktası(Management Points) bağlantı gerçekleştirirler.
Kaynakların bulunmas(discover) ile birlikte oluşan DDR kayıtları organizasyon içerisindeki tüm bölgelere veritabanı çoğaltma(replikations) ile gönderilmektedir.
Benzer yenilikler yedekleme& geri dönüş(backup & recovery) teknolojilerinde de bulunuyor. Artık geri dönüş(recovery) işlemleri sırasında birçok seçeneği(opsiyon) seçebilme şansına sahipsiniz. Örneğin geri dönüş(recovery) işlemi sırasında yalnızca bölge sunucusu(site server) , yalnızca SQL Sunucusu yada her ikisini birden geri dönmesi imkanınız bulunuyor. Böylece SQL Server’ı destekleyen yeni bir sunucuya var olan SQL veritabanını geri dönebiliyorsunuz.
Geri dönüş(Recovery) işlemlerinde de kurulumda olduğu gibi katılımsız(unattended) bir kurulum dosyası(installation script) oluşturulabilir ve kur(setup) komutunda  /script parametresi kullanılarak katılımsız geri dönüş işlemleri gerçekleştirilebilir.
SCCM 2012 – Console
4_SCCM_2012_Console
Yapılandırma Yöneticisi(Configuration Manager) 2012 konsolu içerisinde de önemli değişiklikler bulunuyor.
Artık Yönetim(Administration), Yazılım Kütüphanesi İzleme(Software Library Monitoring) gibi özelliklerin içerisinde mantıksal gruplandırmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Görev tabanlı yönetim(Role-Based Administration) sayesinde ilgili kullanıcı konsol içerisinde yalnızca kendisine atanan izinler dahilindeki objeleri görebilmektedir.
Geliştirilmiş arama fonksiyonları ile konsol içerisinde istediğiniz objelerin aranması çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
Aynı zamanda otomatik oluşturulan geçici kriterler ile aksiyonları çok daha hızlı alabilirsiniz ve konsolu kapadığınızda ilgili kriterler ve altındaki bilgiler de otomatik olarak tekrardan görüntülenmemek üzere silinecektir.
SCCM 2012 – Setup(Kurulum)
Kurulum ekranında karşımıza çıkan yeni özellikler ile SCCM 2012 hiyerarşisini düzenleme şansına sahip oluyoruz. Bunlardan ilki Merkeezi Yönetim Bölgesi(Central Administration Site). Makalenin başlarında bahsettiğimiz bu bölge tipi artık birincil(primary) ikincil(secondary) bölgelerin dışında ayrı bir seçenek olarak karşınızda. Çok temel olarak üst seviyede yer alarak birincil bölgeler arasındaki işlemler için kullanılır.
4484_08_002
Aynı zamanda kurulum sırasında yerel sistemde veya uzak bir sunucuda kullanılmak üzere yönetim noktası(management point) ve dağıtım noktası(distribution point) görevleri de bu bölümden kurulabiliyor.
Bana göre en önemli yenilik ikincil bölge(secondary site) kurulumu sırasında. SCCM 2007’de uzak ofislerdeki istemcilerin yönetimini sağlamak için gereksinim duyulan ikincil bölge(secondary site) kurulumu için , ilgili sunucu üzerinde SCCM kurulum uygulamasının çalıştırılması gerekliydi. SCCM 2012 ile birlikte ikinci bölge(secondary site) kurulumları SCCM konsolu içerisinde var olan bir link ile çok daha hızlı ve kolay bir şekilde sağlanabiliyor.
Ayrıca konsol kurulumu için ve kurulum öncesini ihtiyac duyulan dosyaların indirilmesi için iki farklı ayrı uygulama bulunuyor. Bunun için SCCM kurulumunu ilgili makinede çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkmış bulunuyor.
Yapılandırma Yöneticisi(Configuration Manager) 2012- Bölge(Site) Tipleri
Yapılandırma Yöneticisi(Configuration Manager) 2012 ile birlikte bölge hiyerarşisinde de önemli değişiklikler bulunuyor. Bunların en önemlisi Merkezi Yönetim Bölgesi(Central Administration Site)’in sunulması ve birincil(primary) / ikincil(secondary) bölgeler üzerinde gerçekleştirilen yenilikler.
Bir diğer yenilik bölgeden bölgeye(site-to-site) iletişimde artık veritabanı çoğaltma(database replication)’ın kullanılması ve bölge bilgilerinin güvenli organizasyonlara(trusted forests) yayınlanması(publish) dır.
Bölge(Site) tiplerinin özelliklerini incelersek;
Merkezi Yönetim Bölgesi(Central Administration Site)
Hiyerarşi içerisinde bölgeler arası(intersite) veri çoğaltma(data replication)işlemini yöneten bölgedir. Bunun için arka planda çalışan veritabanı çoğaltma (database replication) teknolojisini kullanır. Tüm raporlama ve yönetim aksiyonları için kullanılabilir. Bölge hiyerarşisinin en tepesinde yer alır.
Yapılandırma Yöneticisi(Configuration Manager) 2007’de olduğu gibi;
– İstemci verilerini işlemez,
– İstemci görevlerini kabul etmez
– Tüm bölge  sistem rollerini desteklemez
– Veri tabanı çoğaltma için kullanır.
Birincil Bölge(Primary Site)
Yüksek hızlı bağlı istemcilerin yönetilmesi için kullanılır. İstemci ajanların(Client agent) da sınır(boundary) olarak kullanılamaz. Aynı şekilde veriabanı çoğaltma için kullanır.
İkincil Bölge(Secondary Site)
Limitli bant genişliğine sahip uzak ofislerdeki istemcilerin yönetilmesi için kullanılır. SCCM 2007’den farkı artık bir SQL Server yada Express ihtiyacının olmasıdır. Aynı şekilde eskiden opsiyonel olarak Vekil Yönetim Noktası(Proxy Management Point) ve Dağıtım Noktası(Distribution Point), ikincil(seocndary site) bölge kurulumları sırasında otomatik olarak yüklenmektedir. Aynı şekilde veriabanı çoğaltma işlemleri için de  kullanır.
Evet SCCM hakkında bazı genel bilgilerin verilip yeniliklerinden biraz bahsettiğimiz bir makalenin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur… bir başka makalede görüşmek dileği ile….
Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: