Başlangıç > Network(Ağ) > IPv4 ve IPv6 arasındaki farklar

IPv4 ve IPv6 arasındaki farklar

Merhaba bu makalede IT sektörü ile uğraşan ve en azından temel olarak ilgilenenlerin bilmesi gereken en temel konulardan IP nedir, v4 nedir v6 ile arasında ne fark vardır gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım.

IP adresi, İnternet Kontrol Protokolü (İnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. İnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir adresi olması gerekir. Bu adres ya da numara, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini, ya da verinin doğru adresten alınmasını sağlar.  ip-adresse

Bugün halen kullanılmakta ve test edilmekte olan iki tür İnternet Protokolü bulunmaktadır: IPv4 ve IPv6:

IPv4

Bu, halen kullanılmakta olan standart İnternet protokolüdür ve 32 bitten, başka bir ifadeyle sekiz bitlik 4 rakamdan oluşur. Bu rakamlar, 0 ila 255 arasında değişir. IPv4 protokolündeki bir adres 1.0.0.0 ila 255.255.255.255 arasında herhangi bir numara olabilir. Bu protokol kullanılarak 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.

IPv6

Ancak, IP adreslerinin bloklar halinde tahsis edilmesi nedeniyle, birçok IP adres aralığı kullanılamamaktadır, bu nedenle artan ağ kullanıcısı sayısına bağlı olarak, daha büyük bir IP adresine ihtiyaç duyulmaktadır. IPv6 bu ihtiyaçtan doğmuştur. IPv4’ten farklı olarak IPv6, 128 bit genişliğindedir, bu da 2128 adet, başka bir ifadeyle  3 x 1038 adet benzersiz adres demektir.

IP adresi ne işe yarar?

IP adresi ya da numarası, bugün suçluların takibinden online satış ve pazarlamaya kadar çok çeşitli alanlarda yaygın olarak yararlanılan bir veridir. IP numarasına bakarak kullanıcının bulunduğu ülkeyi, kenti, enlem ve boylamı ve ISS’yi (İnternet Servis Sağlayıcısı) belirlemek mümkündür. Bu amaçla on binlerce IP numarasının bulunduğu büyük veritabanlarına ve IP numarasına denk düşen ülke, kent, ISS gibi verileri alacak program koduna ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Sayfanın, ziyaretçinin ana dilinde ve para biriminde gösterilmesi
 • Ziyaretçilerin, coğrafi bölgeye göre farklı sayfalara yönlendirilmesi
 • Sayısal hakların yönetimi
 • Şifre paylaşımının ve hizmet istismarının önlenmesi
 • Kredi kartı dolandırıcılığının önlenmesi
 • İnternet ziyaretçi trafiği istatistiği ve analizi
 • Online formlarda ülkeyle ilgili formun otomatik olarak seçilmesi
 • İş yapmak istemediğiniz ülkelerden erişimin engellenmesi
 • Satışların ve bağlantı tıklama oranının (click-through) artırılması için coğrafi hedefleme (geo targeting)mevcuttur.

IP adresinden Kimlik Bilgileri!

 • Eğer IP adresi statik ise ve  bir alan adı ile ilişkilenmiş ise, yani sadece söz konusu alan adına (siteye) tahsis edilmiş ise, IP adresinden alan adına ve oradan da whois      bilgileri doğru ise diğer kimlik bilgilerine ulaşmak mümkündür.
 • Eğer IP adresi bir site ile ilişkili, ancak paylaşımlı bir IP adresi ise (Shared IP), bu durumda aynı IP üzerinde birden fazla site bulunacağı için, sadece söz konusu IP tahsisini yapan hosting servisinin ayrıntılarına ulaşılabilir.
 • Eğer IP adresi bireysel kullanıcının internet bağlantısıyla ilişkilenen bir IP ise, bu durumda bireysel kullanıcı normal yollardan yukarıdaki türden bilgilere ulaşamaz.  IP adresinden ulaşabileceğiniz en ayrıntılı bilgi, İnternet Servis Sağlayıcının adres ve irtibat bilgileri olacaktır. Yani, sitenizi ziyaret eden veya size email atan birisinin IP’sinden yola çıkarak o kişiyi bu türden programlarla tespit edemezsiniz.

Bu konuda yapabileceğiniz tek şey, eğer bir istismar veya İnternet suçuyla karşı karşıya iseniz, ilgili servis sağlayıcının istismarla ilgili birimiyle irtibat kurmanızdır, çünkü söz konusu adres bilgileri sadece onların kayıtlarında vardır. Bu tespit işlemini savcılıklar aracılığıyla (suç duyurusu) da yapabilirsiniz.

ip_searchIPv4 ile IPv6 Arasındaki FarklarIPv4 ilk olarak 1970’lerde geliştirildiğinde, bir gün yetersiz kalabileceği tahmin edilmiyordu. Ancak 1992 yılına gelindiğinde artık tükenmişti ve yeni bir teknolojiye ihtiyaç doğdu.Yeni geliştirilen IPv6 ile 128 bit’lik adres alanına geçilerek, toplam 655,570,793,348,866,943,898,599 (6.5 x 10^23) değerinde (okunması bile 10 snye alıyorJ) bir adres havuzu elde edildi. Bu değerin gerçek etkisi de IPv6’nın hiyerarşi yapısından dolayı, çok daha fazla olması da mümkündür.Bu iki yapıyı bir tabloda kıyaslayalım;

Özellik IPv4 IPv6
Kaynak ve Hedef Adresleri 32 bit (4 Byte) 128 bit (16 Byte)
IPSec Desteği Opsiyonel Zorunlu
Adres Çözümleme Protokolü ARP, Broadcast kullanarak istekleri link-layer adresine çözümler. ARP istek frame’leri, multicast Neigbor Solicitaion mesajları ile değişir.
IGMP Lokal subnet grup üyeliklerini yönetir. IGMP, MLD mesajları ile değişmiştir.
ICMP Router Discovery Default Gateway’in IP adresini tespit eder. ICMP Router Solicitation ve Router Advertisement mesajları ile değişmiştir.
Broadcast Adresleri Subnet üzerindeki tüm düğümlere trafiği yollar. IPv6 broadcast adresinin yerine tüm düğümlerde bir link-local scope ile multicast adresi kullanır.
Ayarlar Manuel veya DHCP ile ayarlanır. Manuel veya DHCP ile ayarlamak zorunlu değildir.
Kaynak Kayıtlar DNS içinde A kaynak kaydı kullanarak bir IPv4 adresine atama yapılır. DNS içinde AAAA kaynak kaydı kullanarak bir IPv6 adresine atama yapılır.

IPv6 Adres Alanı

IPv6’ nın en açık özelliği; kuşkusuz geniş adresleri kullanabilmesidir. IPv4, dört adet onluk sistemdeki sayılardan oluşur. Buna dört oktet’li bir IP Adresi diyebiliriz. Örneğin; 192.168.1.2

Her onluk sayısına sahip sayılar, ikili sayı sistemindeki oktet’lerden meydana gelir.

11000000.10101000.00000001.00000101 (4 Oktet = 32 bit)

Oysa IPv6 içindeki adresin boyutu 128 bit’liktir. Bu da IPv4 adresinden dört kez daha büyük anlamına gelir. IPv6 aynı zamanda hexadecimal adresleri şeklinde ifade edilir.

Örneğin ; 2001:0:4137:9e76:28cc:95b6:b143:4911

IPv6 ‘nın kullandığı 16’lık sayı sisteminde 10 sembol ; 0 ile 9 arasındaki rakamlardan oluşurken, kalan 6 sembol ise A,B,C,D,E,F harflerinden oluşur. ( A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)  toplam 8 gruptan oluşan IPv6 adresi, her bir grup içinde dört tane hexadecimal (16’lık) karakter vardır.

Her bir 16 bit’lik kısmında dört ikilik sayı bulunur (16×8 = 128) Bu ikilik sayılar sondan itibaren 1,2,4 ve 8 değerlerini alır. Bu 2^0, 2^1, 2^2 ve 2^3 sayılarının karşılığıdır. Örneğin; [1000] ikilik düzendeki karşılığı 8’dir. [1111] ikilik düzenin karşılığı ise 15’dir. (8+4+2+1=15). 15’in 16’lık sayıda karşılığı ise F harfine denk gelmektedir.

Örnek vermek gerekirse;

128 bit’lik adres içinde bulunan sekiz gruptan birini ele alalım.

Bu adresimiz [0010] [1111] [0011] [1011] şeklinde olsun. Buradaki her bir ikilik pozisyonların değerlerini bulacak olursak eğer;

[0010] : 0+0+2+0 = 2

[1111] : 8+4+2+1 = 15 veya F

[0011] : 0+0+2+1 = 3

[1011] : 8+0+2+1 = 10 veya A

Yukarıda tek bir grup için yaptığımızı, 8 grup için yaptığımızda IPv6 adresimiz karşımıza çıkacaktır.

[0010] [0000] [0000] [0111] = [2][0][0][7]

[0001] [1111] [1011] [1000] = [1][F][B][8]

[0000] [0000] [0000] [0000] = [0][0][0][0]

[0001] [1111] [0011] [1011] = [1][F][3][B]

[0000] [0010] [1010] [1010] = [0][2][A][A]

[0000] [0000] [1111] [1111] = [0][0][F][F]

[1111] [1110] [0010] [1000] = [F][E][2][8]

[1001] [1100] [0101] [1010] = [9][C][5][A]

Her bir 16 bit’lik blok, dört hexadecimal karakterle ifade edilmektedir. Ve klanlar arası iki nokta üst üste ifadesi ile ayrılmaktadır. Buna göre yukarıdaki IPv6 yazılımı aşağıdaki gibidir.

2007:1FB8:1F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

Eğer bir dijit tamamen sıfırdan oluşuyorsa o sıfır yazılmayıp, fazladan bir adet daha iki nokta üst üste konulabilir. ( :: ) Son yazım aşağıdaki gibidir.

2007:1FB8::1F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

 

IPv6 Önekleri (Format Prefix)

Aynı IPv4’de olduğu IPv6 adres alanı, çeşitli IP fonksiyonları için bölümlere ayrılmıştır. Üstteki bit’ler yani ; baştaki bit’ler IP adresinin durumunu tanımlarlar. Bu bit’ler format prefix olarak bilinir.

Internet Assigned Number Authority (IANA) , IPv6 yönetimini yaparken bu bölümlenmelerin ve format prefix’in nasıl olacağını belirler.

Aşağıdaki tablo format prefix ile adres alan atamasının nasıl olacağını göstermektedir.

Atama Format Prefix İkilik Değer Format Prefix Onaltılık Değer Adres Alanının Bölümü
Ayrılmış (Rezerv) 0000 0000 1/256
NSAP için ayrılmış bölüm 0000 001 1/128
Global Unicast Adresleri 001 2 veya 3 1/8
Link-Local Unicast Adresleri 1111 1110 10 FE8 1/1024
Site-Local Unicast Adresleri 1111 1110 11 FEC0 1/1024
Multicast Adresleri 1111 1111 FF 1/256

Kalan IPv6, adres alanları atanmamış durumdadır. Bir IP adres öneki (Prefix) adres/önek uzunluğu şeklinde yazılır. Örneğin 21DA:D:3::/48 ve 21DA:D3:0:2F3B::/63 , IP adresleri önekidir. (Prefix)

Bu olay IPv4 içinde ondalık sayılar ile kullanılır ve Subnet Mask olarak bilinirken, IPv6 bir Subnet Mask kullanmaz ve sadece prefix uzunluklu ifadelere destek verir.

Reklamlar
Kategoriler:Network(Ağ) Etiketler:, , , ,
 1. Henüz yorum yapılmamış.
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: