Başlangıç > Makaleler, Servers, Windows 2012 Server > Microsoft SQL 2012 Server-Install

Microsoft SQL 2012 Server-Install

Merhabalar… Windows Server 2012 yazı dizisine Windows Server 2012 üzerine SQL Server 2012 kurulumunu anlatacağım yeni bir makale ile devam ediyorum.

 Öncelikler Sql server için kurlum gereksinimlerine bakalım;

1-NTFS dosya sistemi (FAT32 kuruluyor ama önerilmiyor.)

2-Sıkıştırılmış yada salt okunur disk bölümü olmaması

3- .NET framework 4 4-Windows Powershell

5- Minimum 1 GB RAM (Önerilen 4 GB veya daha fazlası)

6- En az 4 GB boş HDD alanı

 Kurulum dosyaları elinizde yok ise aşağıdaki link üzerinden indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/betaexperience/pd/SQL2012EvalCTA/enus/default.aspx   Sql 2012 kurulumu noktasında gerekli sistem gereksinimleri aşağıdaki link üzerinde yer almaktadır. Buradaki istenenleri sağlayarak kuruluma geçebilirsiniz.  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx .Dosyalarımız hazır olduğuna göre kuruluma geçebiliriz. Öncelikle autorun ile çalışan kurulum ekranında “Installation” linkine tıklayalım. Sql kurulum sırasında gelen bu ekran ile yeni bir kurulum, var olan kurulum üzerinde özellik ekleme, çıkartma, cluster kurulumu, clustere nod ekleme, eski versiyondan yeni versiyona upgrade gibi işlemler yapabiliriz.

1
SQL kurulumu için tüm ön hazırlıkları tamamlayıp ilgili kurulum media’sı oluşturulduktan sonra kurulum mediası media okuyucuya yerleştirilir. SQL Server Mediası içerisinde aşağıdaki şekilde görülen SETUP(Yükle  dosyasına çift tıklayarak kurulum ekranına ulaşabilirsiniz.  Aynı klasörde SQLFULL_x64_ENU_Install.exe çalıştırdığınızda dosyaları çıkarma işlemi başlıyor.
SQL kurulumunu gerçekleştirmek için unutulmaması gereken temel bir şeyde; kurulumun yapılabilmesi için kurulacak olan sistem üzerinde en az yerel yönetici(Local Admin) seviyesinde bir yetkiye sahip bir kullanıcı hesabı ile kurulum yapılacağıdır. Kurulumu başlatmak için Setup(Yükle) seçeneği çalıştırılıp SQL Server Installation Center(SQL Sunucusu Kurulum Merkezi) sihirbazının gelmesi sağlanır.
2
 
3
Gelen Setup Support Tools(Yükleme Destek Araçları) ile kurulum yapılacak sistemin SQL Server 2012 kurulumu için hazır olup olmadığı denetlenir. Ve eksik olan bir bileşen ya da özellikler varsa bununla ilgili öneri bilgisini verir.Bu bölümde önce System Configuration Checker(Sistem Yapılandırma Kontrol) kısa yolu çalıştırılarak SQL kurulumu için gerekli olan koşulların sistem üzerinde olup olmadığı tespit edilir.
4
Eğer kurulum için herhangi bir eksiklik veya sorun teşkil edebilecek bir durum olur ise bu bölümde uyarı listesi biçiminde gösterilir ve bu sorunların giderilmesinden sonra kuruluma başlanabileceği hususu yer alır. Ancak görüldüğü gibi bizim kurulumumuzda böyle bir sorunla karşılaşmadığımız için biz OK(Tamam) seçeneği ile bir adım ilerliyoruz.
5
Gelen yeni ekran da kurulumun hangi koşullarda yapılacağı hususu ile ilgili bilgilerin verilmesi istenmekte. Biz sıfırdan bir kurulum yapacağımız için “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation” (Tek başına yeni bir SQL sunucusu kurulumu veya var olan bir kuruluma yeni bir özellik ekleme) seçeneğini seçip ilerliyoruz.
 7
Kurulum tipinin belirlenmesinden sonra da kuruluma özgü bazı kontrol işlemleri otomatik olarak yapılır, kurulum için herhangi bir eksiklik veya sorun teşkil edebilecek bir durum olur ise bu bölümde uyarı listesi biçiminde gösterilir ve bu sorunların giderilmesinden sonra kuruluma başlanabileceği hatırlatılıp bu test bir kez daha yapılır. Kontrol işlemi tamamlandıktan sonra OK(Tamam) seçeneği ile bir sonraki adıma geçilir.
8
Yeni pencerede gelen Licence Terms(Lisans Koşulları) anlaşması penceresi “I accept the licence terms.(Lisans Koşullarını kabul ediyorum)” seçeneği işaretlenip Next(İleri) seçeneği ile bir sonraki adıma geçilebilir. Ayrıca yine bu bölümdeki Print(Yazdır) seçeneği ile lisans anlaşmasının bir çıktısı alınabilr veya Copy(Kopyala) seçeneği ile bu lisans başka bir yerde muhafaza edilmek üzere kopyalanabilir.
9
gelen yeni pencerede yapılan kontrol sonucunda tespit edilen bazı eksikliklerin giderilmesi için Next(İleri) tuşu ile devam edilir. Bu bölümde internet ortamından bu dosyaları ilgili siteden çekip kurulum için hazırlıyoruz.
10
Dosyaların İnternet’ten indirilip kurulmasından sonra SQL kurulumu otomatik olarak kaldığı yerden devam edecektir.
11
Günceleme işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar bir kontrol mekazizması yardımı ile son kurulumdan önceki son kontroller yapılır.Yapılan bu test sırasında sistemdeki başarılı, başarısız ya da uyarı içeren bilgiler gelecektir. Windows Server 2012’de firewall(Güvenlik Duvarı) aktif olduğu için Warning (Uyarı) gelmiştir. Bu uyarılar SQL 2012 kurulumumuz için herhangi bir engel teşkil etmeyeceği için Next(İleri) ile kuruluma devam edilir.
12
Yeni pencerde kurulumu yapılan SQL’in hangi görevleri yürüteceğinin belirlenmesi için SQL Server Feature installation (SQL Sunucusu Özellikleri Kurulumu) seçeneğini seçip Next(İleri) seçeneği ile devam ediyoruz.
13
Yeni pencerede karşımıza Feature Selection(Özellik Seçimi) ekranı gelecektir. Bu ekranda Instance Features(Örnek Özellikler) altındaki seçenekler bu bilgisayara kurulacak tüm SQL instance(örnek)’ları için ayrı ayrı olan bileşenleri ve servisleri içerir. Kurulan her SQL Instance(örnek) için Database Engine, Analysis Services ve Reporting Services bileşenleri farklılık gösterir. Shared Features(Paylaşılan Özellikler) altındaki seçenekler bu bilgisayara kurulacak tüm SQL örnekler için ortak kullanılacak bileşenleri ve servisleri içerir.
Örneğin Management Tools(Yönetim Araçları) seçeneği ile kurulan SQL Server 2012 yönetim araçları bütün farklı SQL instance(örnek)’ları için ortak kullanılan bir bileşendir. Yani her kurulan SQL Instance(örnek) için farklı bir Management Tool(Yönetim Aracı) kurulmaz.
Shared features directory(Paylaşılan Özellikler klasörü) seçeneğinde bu özelliğin nerede depolanacağı belirtilirken, Shared features directory (x86) (Paylaşılan Özellikler klasörü x86) seçeneğininde 32 bit lik dosyaların nerede depolanacağı hususları belirtilmektedir. Kurulum için gerekli yapılandırma tamamlandıktan sonra Next(İleri) ile bir sonraki adıma geçilir.
14
Görev kurulumlarının tanımlanmasından sonra devam etmek için Next(İleri) seçeneği tercih edilir.
15
Yeni pencerede Instance Configuration(Örnek Yapılandırma) ekranı gelecektir. Bu ekranda SQL Server adı yani Instance Name(örnek adı), Instance ID(örnek kimliği) ve kurulan Instance’a ait veri ve kayıt dosyalarının kaydedilecegi Root(Çatı) dizininin yeri belirlenir.  Şekilde de görüldüğü gibi bilgisayarınıza ilk SQL Server kurulumunda otomatik olarak varsayılan(Default) seçeneği aktif olarak gelir. Bu seçeği kullanarak SQL Server kurulumu yaptığınız zaman kullanılan Instance adı MSSQLServer içindir. (Eğer SQL Server Express Edition kuruyorsanız, Default Instance adı SQLExpress olacaktır.) Ve SQL Server bağlantı adınız bilgisayar adınız ile aynı olacaktır.
Genelleyecek olursak SQL Server için burada bir tanımlama yaptığınızda uygulamalarınız içerisinden SQL Server’a Computer Name\Instance Name (Bilgisayar Adı\SQLInstanceAdı) formatında erişebileceksiniz.
SQL Server 2012 de 50 farklı Instance desteğine sahiptir. Bilgisayarınıza varsayılan seçeneği seçili iken SQL Server kurulumu yaparsanız Instance ID olarak da MSSQLServer varsayılan olarak gelir. Buradaki Instance ID kurulan SQL Instance’a ait servis ve klasörlere verilecek ismi temsil eder. İsterseniz MSSQLServer yerine farklı bir isimde Instance ID verebilirsiniz. Instance adı bir harf ile başlamalıdır. Bir bilgisayara birden fazla SQL Server kurmak mümkündür. Bunu da  farklı SQL Server İsimleri (Instance Name) vererek gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla Instance Name seçeneğinin kullanılma amacı da budur. Bu şekilde aynı bilgisayara birbirinden ayrı olarak çalışan maksimum 50 farklı SQL Server Enterprise/Standart kurulumu yapabilirsiniz. Alt kısımdaki Installed Instances kısmından bilgisayarınızda yüklü olan SQL Instance’ların listesini göreceksiniz. Test ortamında instance name olarak WLFSQLSRV ismini kullanıp Next(İleri) seçeneği ile kuruluma devam edilmiştir.
16
Yeni pencerede Disk Space Requirement(Sabit bellek Gereksinimi) ekranı gelir bu bölümde sistemdeki disk(sabit bellek) alanını kontrol edilerek, yeterli alanın olup olmadığı tespit edilip Next(İleri) ile bir sonraki adıma geçiyoruz.
17
Karşımza Server Configuration(Sunucu Yapılandırması) ekranı gelecektir. Yukarıdaki resimde görülen Service Accounts(Hizmet Hesapları) sekmesinde SQL Server 2012 Servislerini çalıştıracak kullanıcı hesapları belirlenir. SQL Server 2012 ile ilgili temelde iki önemli servis bulunmaktadır.
Bunlar SQL Server Database Engine servisi ve SQL Server Agent servisidir.
SQL Server Database Engine servisi bilgisayarınızın veritabanı sunucusu olarak faaliyet göstermesini, kendisine gelen istekleri, sorguları alıp cevaplamasını sağlayan servistir. Ve SQL Server bilgisayarının hizmet vermesi için SQL Server Database Engine servisinin mutlaka çalışması gerekir.
SQL Server Agent servisi ise, SQL Server üzerinde job, alert ve operator gibi yönetimsel görevleri tanımlamak için kullanılır. Örneğin her akşam saat 20:00’da SQL Server üzerindeki bir veritabanının yedeklenmesini otomatik olarak başlatmak için bir job(görev) oluşturduysanız bunun saati geldiğinde çalışabilmesi için SQL Server Agent servisinin mutlaka çalışması gerekmektedir.
Bu ekranda tüm SQL servisleri için aynı kullanıcı hesabını mı, yoksa farklı kullanıcı hesabını mı kullanacağımız belirlenir. Eğer aynı hesabı kullanacaksanız “Use the same account for all SQL Services()Tüm SQL hizmetleri için aynı hesabı kullan” seçeneği ile tüm hizmetlerin çalışması için bir tek hesabın olması sağlanabilir. Böylece hem SQL Server hem de SQL Server Agent vb. diğer servisler aynı kullanıcı hesabı üzerinden çalıştırılacaktır.
Bu ekranda Collation tabından SQL Server dil ve karakter set ayarları yapılır. Eğer SQL Server dil ve karakter set ayarı için Windows tarafındaki ayarları kullanacaksanız üstteki Database Engine bölümünden SQL Veritabanı Servisleri için kullanılacak karakter set ayarı, alt taraftaki Analysis Services altından da Analiz Servisleri için kullanılacak karakter set ayarı yapılandırılır.
 
18
Customize butonuna tıklayınca açılan pencereden SQL Server dil ayarı yapılır. Alttaki kutuçuklardan SQL Server sıralama düzeni ayarları yapılır. Burada Türkçe karakter dilini kullanmak için Turkish, Amerikan İngilizce karakter seti( Kodu=1252) için Latin1_General, İspanyolca desteği için Modern_Spanish karakter seti( Kodu=1252), Arapça karakterleri için Arabic karakter setini, Japonca karakterler içinse Japanese_Unicode( Kodu=932) seçeneklerinden bir tanesi seçilmelidir. Eğer SQL Server dil ve karakter set ayarını kendi isteğinize göre SQL tarafında geçerli olacak şekilde ayarlayacaksanız, SQL Collations seçeneği kullanılmalıdır. SQL Collations kısmından da SQL Server için kullanılacak karakter seti seçilir. Biz üst kısımdan Windows Collation Designator and sort order seçeneği seçili iken Türkçe dil seçeneğini de seçip, Next ile bir sonraki adıma geçiyoruz.
19
Yeni pencerde karşımıza Database Engine Configuration(Veritabanı Motoru Yapılandırması) penceresi gelecektir. Bu ekranda da Authentication Mode(Yetkilendirme Türü) kısmından SQL Server kimlik doğrulama (authentication)  yöntemi belirlenir. Kimlik doğrulaması(authentication), SQL Server bilgisayarına bağlanmak isteyen kullanıcıların kimlik kontrolünü kapsayan bir süreçtir. Eğer bu süreç başarılı olarak geçilirse kullanıcı SQL Server bilgisayarına bağlanabilir. Eğer kimlik doğrulamasından geçilemezse SQL Server’a bağlanma isteği reddedilir. SQL Server 2012 iki farklı kimlik doğrulaması kullanır. Bunlar Windows Kimlik Doğrulaması (Windows Authentication) ve SQL Kimlik Doğrulaması (SQL Authentication) yöntemleridir. Windows kimlik doğrulama yöntemi seçilirse SQL Server’a sadece Windows tarafında kullanıcı hesabı olan ve aynı zamanda SQL Server tarafında da yetki verilmiş hesaplarla bağlanılabilir. Yani kullanıcı için önce Windows tarafında bir kullanıcı hesabı açılmalı ve bu hesabın kendisi ya da üye olduğu bir grubu SQL Server’a tanımlanarak erişim yetkisi verilmelidir. Bu seçenek seçildiğinde SQL Server için kimlik doğrulaması Windows tarafından gerçekleştirilir. Ve SQL Server kimlik doğrulamasında Windows’a güvenir. Bundan dolayı bu yöntemle SQL Server’a yapılan bağlantılaraGüvenilen Bağlantı (Trusted Connection) adı verilir. Özellikle domain ortamında çalışan ve sadece domain içerisinde kullanıcı hesabı olanların SQL Server’a bağlanmaları istenen yapılarda bu seçenek kullanılabilir. Windows hesaplarından SQL Server bilgisayarında bulunan hangi Windows kullanıcıları ya da grupları kurulum sonrasında SQL Server’a Windows Login hesabı olarak eklenecek ve yetkilendirilecekse alttan Add Current User ya da Addseçenekleri ile eklenebilir. Add Current User o anki logon olan kullanıcıyı ekler.
SQL Kimlik Doğrulaması kullanıldığında, kimlik doğrulamasını SQL Server kendisi yapar. Bu yöntemle kullanıcıların SQL Server bilgisayarına bağlanabilmesi için SQL Server tarafında kendileri için açılmış bir SQL Login hesabına sahip olmaları gerekir. SQL Server kurulduktan sonra otomatik olarak sa adında bir hesap otomatik olarak açılır.SA SQL Administrator hesabı olarak bilinir ve SQL Server içerisinde her şeyi yapma yetkisine sahiptir. SQL kimlik doğrulaması ile bağlanacak kullanıcıların Windows tarafında herhangi bir kullanıcı hesabına sahip olmaları zorunlu değildir. Özellikle çalışma grubu (workgroup) ve internet üzerinde çalışan ve bağlanılan SQL Server yapıları ve uygulamaları için en ideal yöntemdir.
Windows kimlik doğrulaması ile SQL kimlik doğrulamasının beraber kullanıldığı modele Karma Mod (Mixed Mode)adı verilir. Windows kimlik doğrulaması seçildiğinde SQL Server’a sadece Windows tarafında kullanıcı hesabı olanlar bağlanabilirlerken, Karma Mod (Mixed Mode) seçilirse hem Windows tarafında hesabı olanlar hem de SQL tarafında hesabı olanlar SQL Server’a bağlantı sağlayabilirler. Tabii ki bağlanma yetkisine sahip olmaları gerekir. Eğer Karma Mod seçilirse alt kısımdan SQL sa hesabı için bir parola tanımlayabilirsiniz.Burada yapılan ayarlar kurulum sonrasıSQL Management Studio içerisinden de değiştirilebilir. Biz bu ekranda şu anda Windows Kimlik Doğrulama(Windows Authentication) seçeneğini seçiyoruz.
Bu ekranda Data Directories tabında SQL Server veritabanlarına ait veri, log ve yedek dosyalarının tutulacağı konum belirlenir. İsterseniz üçnokta butonuna tıklayarak değiştirebilirsiniz.
FileStream tabında SQL Server 2012 sorguları için FileStream özelliğini aktifleştirip, aktifleştirmeyeceğimizi belirliyoruz. FileStream SQL Server 2012 üzerinde dosya depolamaları ve bunlara erişimle ilgili yeni özellikleri getiriyor. Biz şu anda bu özelliği aktifleştirmiyoruz  ve Next ile bir sonraki adıma geçiyoruz.
20
Karşımıza gelen Analysis Services Configuration ekranında SQL Server 2012 Analiz Servislerinde yetkilendirilecek hesapları atadığımız Account Provisioning tabı ve Analiz Servislerine ait veritabanlarının veri ve log dosyalarını tuttuğumuz Data Directories tabları gelecektir.
Data Directories tabında SQL Server Analiz Servislerine ait veritabanlarının veri, log ve yedek dosyalarının tutulacağı konum belirlenir. İsterseniz üçnokta butonuna tıklayarak değiştirebilirsiniz ve Next ile bir sonraki adıma geçiyoruz.
21
Karşımıza Reporting Services Configuration ekranı gelecektir. Bu ekran Reporting Server servis kurulumunu seçmişseniz karşınıza gelir. Ve bu ekranda Reporting Server konfigürasyonunun ve kurulumunun hangi modda ayarlanacağı belirlenir. Eğer sistemde SharePoint Portal yapınız varsa, SQL Reprting Servisleri ile SharePoint Servislerini birbiri ile entegre edebilirsiniz. Biz Install the native mode default configuration seçip, Next ile devam ediyoruz.
22
Yeni pencerede Distributed Relay Controller SQL üzerindeki yükü tespit etmek için kullanılan bu servisi çalıştıracak kullanıcı seçimi yapılmasının ardından bir sonraki ekran için Next(İleri) tuşu kullanılır.
23
Yeni pencerede Distributed Relay Client için önce bir isim tanımlaması yapılıp daha sonra  çalışma alanı tanımları ve yerleri belirtilir ve bir sonraki adım için  Next(İleri) tuşu seçilir.
24
Karşımıza şekilde görülen Error and Usage Reporting ekranı gelecektir. Eğer SQL 2012 ile ilgili hataları Microsoft’a raporlamak isterseniz. Next ile bu ekranı da geçiyoruz.
25
Karşımıza gelen Installetion Rules ekranında seçtiğimiz bileşenlere göre tekrar bir sistem konfigürasyon kontrolü yapılarak, varsa hatalar-uyarılar-başarılı durumlar raporlanıyor. Bizim sistemimiz şu an itibariyle SQL Server 2012 kurulumuna hazır gözükyor. Next ile bir sonraki aşamaya geçince karşımıza Ready to Install penceresi gelecektir. Yani artık SQL Server 2012 bize kuruluma hazırım, komutu gönder diyor. Karşımıza gelen Ready to Installsayfasında kurulum ile ilgili seçtiğiniz bileşenlerin listesi karşımıza gelecektir. Bu ekranda iken Install butonuna basarak kurulumu başlatıyoruz.
26
Kurulumun ilk başlangıcında gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, dosyaların kopyalanması aşamasına geçilecektir.
27
Dosyalar tamamen kopyalandıktan ve gerekli konfigürasyonlar tamamlandıktan sonra kurulumun başarıyla bittiğini belirten mesaj karşımıza gelecektir. Kurulum son aşamasında Next ile bir sonraki aşamaya geçip, Close ile işlemleri sonlandırıyoruz.
29
Kurulum sorunsuz bir biçimde tamamlanmıştır.
30
SQL Server 2012 kurulumu tamamlandıktan sonra Metro UI üzerinde SQL ile ilgili kısa yolların oluştuğunu tespit edebilirsiniz. Bunlardan SQL Server Configuration(SQL sunucusu yapılandırma) kısa yolu en çok kullanılanlardan bir tanesi.
31 32
Görüldüğü gibi Windows Server 2012 üzerine SQL Server 2012 kurulumunu başarılı bir biçimde tamamlamış bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka makale de görüşmek dileği ile…
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: